Monitorizăm integritatea persoanelor cu funcţii publice

Monitorizăm integritatea persoanelor cu funcţii publice

Veaceslav Untilă
Președintele Curții de Conturi

Președintele Curții de Conturi, Veaceslav Untilă, numit de Parlament la 29 iulie 2016, deține imobile și afaceri pe care nu le-a reflectat în declarațiile de avere din ultimii ani. O investigație a Ziarului de Gardă arată că Veaceslav Untilă locuiește împreună cu soța sa într-o casă de lux trecută în acte pe numele fiicei sale, Tatiana. „Direct sau prin inter­me­diul fami­liei, noul președinte al CCRM deține imo­bile în Chișinău, dar și câteva firme, care nu se regă­sesc în declarația sa cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate. Ofi­cial, Untilă declară două apar­ta­mente, 1/3 dintr-o casă de locuit de doar 30 m.p. (!), obținută în 1998, un garaj pe str. Koro­lenko, două auto­mo­bile de model Toyota și cote-părți în trei com­pa­nii: SA „Mold­cargo” și SRL „Ener­go­ga­z­pu­ri­fi­care”, deținute prin inter­me­diul soției, Ale­xan­dra, și SRL „Sprint Mega”, la care deține 50% din capi­ta­lul social. Neo­fi­cial, proas­pă­tul președinte al CCRM locuiește într-un imo­bil de mili­oane la Tele­cen­tru, pe care l-a ridi­cat la înce­pu­tul ani­lor 2000. Prin inter­me­diul mem­bri­lor fami­liei sale, el deține și alte SRL-uri”, scrie Ziarul de Gardă.

Potrivit investigației, în care jurnaliștii aduc drept probe documente cadastrale, familia Untilă deține două imobile în Chișinău în peri­me­trul stră­zi­lor V. Chel­tu­ială și Cireșilor: unul cu o suprafață de 125,9 m.p. și altul cu o suprafață ofi­ci­ală de 163 m.p.

În casa de pe strada V. Cheltuială locu­iesc Vea­ce­slav Untilă și soția sa. Ea este înre­gis­trată pe numele Tatia­nei Untilă-Spătari, una din­tre fii­cele ex-deputatului, și nu se regăsește în niciuna din ulti­mele declarații de avere ale lui Veaceslav Untilă, scrie ZdG. Imobilul însă a figurat anterior, în anii 1995-1999, pe numele actualului președinte al Curții de Conturi. Apoi, când fiica sa tatiana a împlinit 18 ani, Veaceslav Untilă a donat casa fiicei sale. Chiar dacă locuința este trecută în acte ca proprietate a fiicei sale, el ar fi trebuit s-o declare dacă o folosește. 

Ziarul de Gardă a mai scris că fiicele lui Veaceslav Untilă au fost înregistrate drept fondatoare de firme la vârsta când abia împlineau majoratul. Veaceslav Untilă a refuzat să comenteze faptele descoperite de jurnaliști. „Deși l-am ape­lat insis­tent și i-am trans­mis prin inter­me­diul ser­vi­ci­u­lui de presă între­bă­rile, Vea­ce­slav Untilă a refu­zat să ne răs­pundă de ce nu a decla­rat imo­bi­lul de lux de pe str. Chel­tu­ială unde locu­iește în pre­zent, care în acte apar­ține fii­cei, și ale cui sunt, de fapt, fir­mele fon­date de cele două fiice când abia împli­neau majo­ra­tul. Șefa ser­vi­ci­u­lui de presă a insti­tu­tiei de audit, Vio­leta Balan, ne-a spus că „dl Untilă nu face comen­ta­rii pe tema­tica dată, deo­a­rece decla­ra­ția de avere și inte­rese este publică și a fost veri­fi­cată”, iar legi­sla­ția nu a fost încăl­cată: „în decla­ra­ția de avere se include ave­rea per­soa­nei care face decla­ra­ția, a  soției, a copi­i­lor minori sau ori­că­rei per­soane aflate la între­ți­nere”, notează autorii investigației publicate de Ziarul de Gardă.

Adaugă Comentariu

Capcha, click for reload


Top demnitari cu probleme

Iraida Bînzari
Președinta raionului Fălești
Alexandr Chendeghelean
Membru în Executivul autonomiei găgăuze
Alexandru Botnari
Primar al orașului Hâncești
Proiectul „www.moldovacurata.md - platformă on-line la tema integrităţii persoanelor cu funcţii publice” este realizat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova
Copyright © 2013 Moldova Curată. Toate Drepturile rezervate.