Monitorizăm integritatea persoanelor cu funcţii publice

Monitorizăm integritatea persoanelor cu funcţii publice

Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat

Pornind de la faptul că fiecare al doilea cetăţean, conform sondajelor de opinie, consideră că toți sau majoritatea politicienilor sunt corupți, iar în topul calităţilor nedemne pentru o persoană care vrea sa fie aleasă în guvernarea locală sau naţională se află luarea de mită, 7 organizații au inființat în noimbrie 2008 Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC). În cadrul celor două ediţii a campaniei "Cunoaște-ți candidatul!" din 2009 membrii ICPC au monitorizat listele electorale înaintatea alegerilor parlamentare din 5 aprilie şi 29 iulie 2009 şi au făcut publice listele candidaţilor compromişi.

Scopul proiectului este de a preveni alegerea candidaților compromiși sau corupți prin prezentarea alegătorilor a informației obținute în urma monitorizării și confruntării acesteia cu criteriile de integritate.

Portalul www.moldovacurata.md se va adresa alegătorilor, jurnaliștilor, politicienilor, autoritatilor și va deveni un spațiu de discuție și analiză a cazurilor de corupție politică, conflict de interese și alte devieri de la criteriile de integritate.

Campania este susținută prin efortul logistic și uman al celor 7 organizații și financiar al Fundației Soros-Moldova.

Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT"

logo-adeptCentrul independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.

Obiectivele de bază sunt: contribuirea la realizarea eficientă a strategiilor guvernamentale orientate spre dezvoltarea social-economică şi democratizarea Republicii Moldova; promovarea şi consolidarea instituţiilor şi procedurilor democratice; încurajarea şi facilitarea participării cetăţenilor la procesul decizional.

Web Site: www.e-democracy.md

 

Asociaţia Presei Independente (API)

Asociaţia Presei Independente este o asociaţie obştească, constituită pentru a susţine mijloacele de informare în masă neafiliate politic. API a fost fondată de către reprezentanţii primelor ziare independente locale: "Accent Provincial" (Glodeni), "Business-info" / actualmente “Gazeta de Sud” (Cimişlia), "Cugetul" (Bălţi), "Cuvântul" (Rezina), "Est Curier" (Criuleni), "Gazeta de Vest" (Nisporeni), şi ai agenţiilor de presă BASA-Press (Chişinău) şi DECA-Press (Bălţi).

Asociaţia Presei Independente a fost înregistrată oficial la Ministerul Justiţiei la 29 septembrie 1997, fiind prima asociaţie de acest fel din republică.

După 16 ani de la constituire, API este recunoscută ca una din cele mai importante organizaţii mass-media din Moldova care promovează şi oferă asistenţă presei independente. API este apreciată pentru campaniile media în diferite domenii de interes public, acţiunile de advocacy pentru dezvoltarea mass-media, de apărare a libertăţii de exprimare, accesului la informaţie, de promovare a autoreglementării jurnalistice etc.

Web Site: www.api.md

 

Centrul de Analiză si Prevenire a Corupției (CAPC)

Organizație obștească benevolă, republicană, nonprofit, neguvernamentală, apolitică, care a fost creată în 2000.

Scopurile statutare ale CAPC sînt: contribuirea la reducerea nivelului corupției în țara pîna la un nivel, care nu ar afecta drepturile si libertățile cetățenilor; ridicarea nivelului conștientizării pericolului pe care-l prezintă fenomenul corupției pentru stat; studierea nivelului pătrunderii corupției în societate și stat; determinarea sferelor care au fost în cea mai mare măsura afectate de corupție; considerînd ca corupția are loc acolo unde nu exista transparență, ridicarea nivelului transparenței în activitatea instituțiilor statale și celor politice; considerînd ca organele unui stat democratic își desfășoară activitatea pe contul și în interesul societății, stabilirea unui control obștesc al societății asupra activității organelor statului.

Web Site: www.capc.md

 

Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-info”

Organizaţie nonguvernamentală, non-profit, non-politică şi independentă care are drept scop implementarea accesului la informaţie, libertăţii de exprimare, transparenţei instituţionale şi implicării publicului în luarea deciziilor.

Obiective:propagarea legislaţiei-cadru, a celor mai importante reglementări internaţionale în domeniul accesului la informaţie, libertăţii de exprimare şi a transparenţei decizionale; instruirea reprezentanţilor societăţii civile, funcţionarilor, jurnaliştilor, juriştilor etc.; sensibilizarea opiniei publice;monitorizarea implementării liberului acces la informaţie.

 

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)

Organizatie nonguvernamentala, care acorda asistență jurnaliștilor si instituțiilor media din RM. CJI iși vede misiunea in a sprijini jurnalismul profesionist și își propune să contribuie la afirmarea unei prese de calitate, independente si imparțiale.

Centrul pentru Jurnalism Independent a fost fondat în 1994, ca un proiect al Casei „Lumea Deschisă”. În 1998 devine organizație independentă. Din februarie 2000, CJI este membru al Retelei de profesionalizare a mass-media din Sud-Estul Europei (South East European Network for Professionalisation of the Media), din iunie 2001 - membru al International Freedom of Expression Exchange (IFEX), iar din aprilie 2002 – membru al Secretariatului Grupului de Lucru Media pentru RM care activeaza sub egida Media Task Force din cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

Web Site: www.ijc.md

 

Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIN)

Creat în anul 2003 de catre un grup de jurnalisti de investigatii si cateva organizatii media. Activitatea CIN este îndreptată spre îmbunătăţirea calităţii jurnalismului de investigaţie în Republica Moldova, consolidarea breslei jurnaliştilor de investigaţie, promovarea libertatii de exprimare, liberului acces la documente şi informaţii de interes public şi acordarea de asistenţă juridică jurnaliştilor de investigaţie.

CIN activează ca un centru de resurse pentru mass-media în general şi pentru jurnalişti în particular, oferind o amplă bază de date, contacte la nivel local şi naţional, precum şi multe alte informaţii utile în achetele ziaristice.

Echipa de jurnalişti a CIN, independentă de resursele financiare locale, realizează, inclusiv în parteneriat cu jurnalişti locali şi străini, anchete jurnalistice, care sunt publicate şi difuzate de un număr mare de surse de informare, campanii media in probleme importante pentru societate si altele.

Web Site: www.investigatii.md

 

Fundatia Soros-Moldova (FSM)

Organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, inființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: mass-media, politici culturale, reforma judiciara, administrația publică și buna guvernare, societate civilă, sănătate publică, și integrare europeană. Campania "Cunoaște-ți candidatul!" este coordonată din partea FSM de către Programul Buna Guvernare.

Web Site: www.soros.md

Top demnitari cu probleme

Iacob Stegărescu
Șef al Secției Construcții Telenești
Ilan Șor
Primar al orașului Orhei
Vasile Ozun
Primar al comunei Bogzești
Proiectul „www.moldovacurata.md - platformă on-line la tema integrităţii persoanelor cu funcţii publice” este realizat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova
Copyright © 2013 Moldova Curată. Toate Drepturile rezervate.