Monitorizăm integritatea persoanelor cu funcţii publice

Monitorizăm integritatea persoanelor cu funcţii publice
Monitorizăm activitatea ANI

Comisia Naţională de Integritate (CNI) are drept obiectiv implementarea mecanismului de verificare şi de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate ale persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică

//...

În ospeţie la MC

Vice-președintele ANI, Lilian Chișcă: ”Mulți au o părere greșită că ANI va verifica declarațiile. ANI nu verifică declarațiile, ci averea și interesele personale”

Lilian Chișcă
Vice-președinte al Autorității Naționale de Integritate

Vice-președintele ANI, Lilian Chișcă a explicat în cadrul unui interviu pentru Moldova Curată modul cum va funcționa sistemul electronic de depunere on-line a declarațiilor de avere și interese personale, E-Integritate, și ce alte funcționalități va avea noul instrument. În ceea ce privește procedurile efective de verificare a averilor demnitarilor, noul vice-președinte al ANI spune că nu se știe când ar putea începe acest proces, care a fost oprit odată cu reforma instituției.

Deocamdată nu se cunoaște nici câți inspectori de integritate ar urma să fie angajați, pentru că nu a fost elaborată structura organizațională a ANI, care urmează să fie aprobată de Parlament. Lilian Chișcă a precizat că, spre deosebire de fosta Comisie Națională de Integritate, în care el a activat de la început, ANI are atribuțiile de a verifica nemijlocit averea și interesele subiecților declarării și nu doar declarațiile depuse.

 

Conducerea Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost selectată. Ce urmează după această etapă, pentru constituirea pe deplin a Autorității?

După selectarea și intrarea în funcție a conducerii, urmează întreprinderea acțiunilor de demarare a activității Autorității Naționale de Integritate. Avem de prioritizat câteva măsuri, împreună cu doamna președintă a ANI.

Noi la 28 decembrie am lansat oficial Sistemul informațional E-Integritate. De la 1 ianuarie 2018 subiecții declarării urmează să depună declarațiile de avere și interese în format electronic. Acum ANI este gata, sistemul este disponibil, lucrativ. Centrul de Telecomunicații Speciale a eliberat circa 6000 de semnături digitale, până la sfârșitul anului urmează să fie eliberate circa 15 mii, ceea ce constituie o pătrime din numărul subiecților declarării. Sperăm că în luna ianuarie 2018 toți subiecții declarării vor obține semnăturile electronice, pentru a-și putea realiza dreptul și obligația de a depune declarația în format electronic.

A doua prioritate pentru ANI este să fie elaborată și propusă spre aprobare Parlamentului schema de încadrare, structura organizatorică a Autorității cu numărul-limită de personal care urmează a fi angajat de ANI. Apoi urmează să fie aprobate procedurile tehnice de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a ANI, Regulamentul de organizare a concursului pentru funcțiile de inspectori de integritate, care urmează a fi aprobat de ANI, apoi de Consiliul de Integritate. Ulterior va trebui organizat concursul, după aprobarea schemei de încadrare, de transferat personalul din cadrul fostei CNI în cadrul ANI și demarat activitatea, în confomitate cu atribuțiile stabilite de lege.

Referitor la sistemul E-Integritate, ANI a făcut instruiri?

Începând cu 24 noiembrie, ANI a început instruirea persoanelor responsabile din cadrul entităților de completare a Registrului electronic al subiecților declarării averilor și intereselor personale.  Sistemul E-Integritate are modulul de depunere on-line a declarațiilor de avere și de interese și Registrul electronic al subiecților declarării, care este completat de persoanele responsabile din cadrul entităților. Subiectul declarării nu poate depune declarația dacă nu este inclus în registru, pentru că nu se va putea autentifica. Acest registru se completează la nivel de fiecare instituție, de către operatorul din cadrul serviciului de resurse umane.

Nu există riscul ca procesul de depunere a declarațiilor să fie frânat, fiind un sistem nou și poate nu prea ușor de înțeles pentru funcționari?

Eu cred că nu va exista acest risc, fiind că sistemul este elaborat ca să fie accesibil tuturor categoriilor de subiecți. Ei vor avea doar beneficii, pentru că odată completată o declarație în format electronic și semnată cu semnătura electronică, la următoare situație, de numire în altă funcție, eliberare, angajare, subiecții declarării vor putea utiliza o declarație precedentă, precompletată, cu modificarea datelor la rubricile unde au survenit schimbări, la categoria venituri, avere sau interese personale. Nu va mai fi necesar s-o imprime, să meargă la persoana responsabilă să verifice condițiile de formă și de conținut, apoi să primească dovadă. Tot acest procedeu este simplificat prin procedurile electronice pe care automat sistemul le va îndeplini. Subiectul va fi notificat, prin intermediul poștei electronice, în cazul angajării că în termen de 15 sau 30 de zile urmează să depună declarația la numirea în funcție sau în cazul eliberării. Totodată, declarația poate fi vizualizată și imprimată după depunere. Dar un feed-back vom putea avea după 1 ianuarie 2018, când vom avea niște rezultate palpabile.

Nu există riscul să cedeze sistemul electronic?

Nu există, pentru că sistemul E-Integritate este plasat pe cloud-ul guvernamental, care are destule resurse pentru a asigura securitatea tehnică și securitatea informațională.

Nu era mai oportună utilizarea în paralel a celor două sisteme, pentru un an cel puțin să fie și declarații pe hârtie, și declarații electronice?

Inițial era o idee să etapizăm această implementare. Dar sistemul fiind gata, am considerat că trebuie să mergem înainte pe calea aceasta. Dacă am fi dat curs unor etapizări, urma să avem iar cheltuieli de scanare, digitizare, de prezentare a declarațiilor. Cheltuielile vor fi suportate acum doar de buget, pentru a asigura subiecții declarării cu semnăturile electronice.

Prin intermediu sistemului E-Integritate vor putea fi depuse și sesizări?

Nu este vorba despre depunerea sesizărilor. Acestea vor  ajunge la noi prin poștă și vor fi introduse în sistem. Prin anumite procedee electronice vor fi distribuite inspectorilor de integritate spre examinare.

Câți inspectori de integritate ar urma să fie angajați?

Nu vă pot spune numărul. Urmează a fi aprobat de Parlament. Urmează să stabilim împreună cu doamna președintă un număr, să facem un calcul de necesități și să îl propunem Parlamentului spre aprobare.

Ce se va întâmpla cu dosarele rămase de la fosta CNI? Vor fi examinate cu prioritate?

Potrivit legii, dosarele rămase în procedură de la fosta CNI urmează a fi suspuse controlului în baza procedurii noi care va fi aprobată și finalizate de către inspectorii de integritate.

Vor constitui o prioritate?

Nu pot să spun că va fi o prioritate, doar pot să spun că majoritatea dintre ele au deja acumulat un anumit volum de informații, ceea ce va fi diferit față de o sesizare nouă, pentru care vor trebuie făcute adresări către anumite instituții, de a compara unele date, de a primi răspunsuri, de a face o evaluare. Aici deja sunt parcurse unele etape de acumulare a informației și o să fie mai ușor de finalizat.

Nu expiră termenul de prescripție pentru unele dintre aceste cazuri?

Nu expiră, fiind că termenul de prescripție pentru examinarea averilor și intereselor personale este de un an de la încetarea mandatului sau de la demisia din funcția deținută anterior. Evaluarea averilor și interselor personale se realizează pe perioada deținerii mandatului sau pe perioada deținerii unei funcții.

Fosta instituție, Comisia Națională de Integritate, a fost privită cu scepticism și criticată uneori pentru faptul că nu a dat rezultatele la care se aștepta societatea. Am avut o perioadă în care ANI a fost în proces de reformare și este în continuare, putem spune. Cum veți face așa încât imaginea acestei instituții să fie reabilitată?

Eu cred că doar timpul va arăta și vom putea face concluzii referitoare la îmbunătățirea imaginii ANI. Și nu putem vorbi despre imaginea Autorității atât timp cât nu a demonstrat careva activități. Doar cu timpul vom putea vizualiza anumite rezultate. Nu noi, dar societatea civilă, mass-media, subiecții declarării vor da o calificare activității Autorității.

Veți urmări și ce investighează presa? Pentru că în această perioadă (n.r. din august 2016), ANI nu a verificat, dar presa a tot investigat, a vorbit despre demnitari, funcționari, magistrați...

Eu cred că unele investigații din presă merită a fi luate în considerare, dar nu toate.

Nu sunt toate suficient de documentate?

Nu că nu sunt toate suficient de documentate, dar nu întotdeauna investigațiile vizează atribuțiile ANI. Cele care țin strict de competența ANI cred că pot fi luate ca bază, dar dacă nu sunt pe aspectul integrității, nu cred că merită să le dăm importanță.

Când ar urma să fie examinată în Parlament structura ANI ca să știm când va fi clar câți inspectori de integritate vor fi angajați?

Cred eu că ar putea fi propusă spre examinare în luna ianuarie. Așteptăm să fie numit președintele ANI (n.r.: interviul a fost realizat înainte de semnarea decretului prezidențial privind numirea Rodică Antoci în funcția de președinte al ANI) împreună cu care să stabilim numărul efectivului, structura instituției și să o propunem spre aprobare Parlamentului.

Selectarea inspectorilor de integritate o va face președintele și vice-președintele ANI?
Potrivit legii, numirea inspectorilor este în atribuția nemijlocită a președintelui ANI.

Ce atribuții veți avea dumneavoastră în calitate de vice-președinte, pentru că ele nu sunt foarte strict specificate în lege?

Într-adevăr, legea nu specifică expres atribuțiile vice-președintelui, dar la decizia și latitudinea președintelui, cred eu, că pot fi date atribuții și vice-președintelui. Urmează să vedem care vor fi acestea.

Declarațiile depuse anul acesta, în 2017, vor fi verificate de inspectorii de integritate sau se va face control doar pentru anul 2018?

Dacă potrivit vechii legislații, CNI era în drept să verifice declarațiile pentru perioada unui an fiscal,  acum averea și interesele subiectului declarării urmează a fi verificate pe durata deținerii mandatului sau pe durata exercității funcției publice. Dacă mandatul unui demnitar  e de 3-4 ani, întreaga perioadă sau declarațiile pentru perioada respectivă urmează a fi analizate. Noi nu verificăm declarațiile, dar noi, potrivit legii, verificăm și controlăm averea și interesele personale. Declarația de avere și interese este o sursă prin care putem compara anumite date pe care le-a declarat subiectul. Este o sursă primară și cea mai importantă pentru efectuarea controlului. Dar noi nu verificăm declarațiile, dar verificăm averea și interesele personale. Mulți au o părere greșită, că ANI va verifica declarațiile. ANI nu verifică declarațiile, ANI verifică averea și interesele personale.

Asta se și așteaptă de la ANI, în contextul în care fosta conducere a CNI afirma dimpotrivă, că se verifică declarațiile.

Așa era specificat în legislația în vigoare până la 1 august 2016. Dar potrivit noilor rigori și noului pachet de legi cu privire la integritate, ANI asigură integritatea în exercitarea funcției publice prin controlul averilor și intereselor personale, conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor.

nd credeți că vom avea primele verificări? Cât va dura toată procedura, o lună-două?

Eu nu pot să vă dau un termen, dar cred că odată cu venirea și a doamnei președinte a ANI, se vor întreprinde toate măsurile în vederea impulsionării activității și demarării activităților pe domeniile de competență, adică organizarea activității instituției, cu aprobarea schemei, selectarea inspectorilor, numirea acestora și purcederea la competențele atribuite de lege Autorității Naționale de Integritate.

Vă mulțumim.

Natalia Enache

 

 

 

 

 

(0) comentarii
2018-01-02 17:39
Distribuie:

Adaugă Comentariu

Capcha, click for reload


Alte interviuri:

INTERVIU/ Olesea Stamate: ”Sarcina procurorului general nu este ușoară deloc, îți trebuie curaj mare să-ți asumi asemenea responsabilitate acum”

Guvernul de la Chișinău a reușit să convingă Comisia de la Veneția că situația judiciarului din Republica Moldova este atât de critică, încât niciun alt mecanism nu poate funcționa, și este necesară o evaluare externă a judecătorilor și procurorilor, a declarat ministra Justiției, Olesea Stamate, în cadrul unui interviu pentru…//...
(0) comentarii
2019-10-28 14:18
Distribuie:

Șeful Secretariatului Inițiativei Regionale Anticorupție: ”Fenomenul devastator al corupției afectează nu atât statele, cât societățile”

Regiunea Europei de Sud-Est este una vulnerabilă în fața corupției, iar autoritățile din Republica Moldova trebuie să lupte atât împotriva cazurilor de mare corupție, precum și să aloce măsuri de prevenire a micii corupții, a declarat, într-un interviu pentru Moldova Curată, Vladan Joksimovic, șeful Secretariatului Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI). El…//...
(0) comentarii
2019-09-13 08:25
Distribuie:

Ion Nicolaev, inspector de integritate: ”Nu înțeleg de ce pe exterior se creează această impresie că la ANI totul e mort și nu se face nimic”

Peste 80 de acte de constatare au emis de la începutul acestui an inspectorii de integritate din cadrul ANI și au aplicat amenzi în valoare totală de aproape 70 de mii de lei. Deși până nu demult au avut în vizor mai mult primari, consilieri locali și directori de grădinițe,…//...
(0) comentarii
2019-08-31 23:34
Distribuie:

Actuala guvernare ar trebui să aplice imediat măsuri caracteristice justiției de tranzitie, în contextul eliberării instituțiilor din captivitatea politică a fostei guvernări

Este necesară o resetare rapidă a sistemului judecătoresc în cadrul unei curățări mai ample şi fundamentale a instituțiilor statului, dar această curățare trebuie făcută în albia cadrului legislativ, subliniază cercetătoarea Consiliului German de Relații Externe, Cristina Gherasimov, în  cadrul unui interviu pentru  Moldova Curată.   Experta menționează că demiterile  și  demisiile care s-au produs…//...
(0) comentarii
2019-07-10 13:48
Distribuie:

Expert internațional: ”Nu recomandăm o lustrație în sistemul judiciar – este o idee ce pare bună la început, dar care se dovedește ”otrăvitoare” ulterior”

Noua guvernare de la Chișinău ar trebui să se abțină de la un amplu proces de ”lustrație” în sistemul judecătoresc și ar trebui să facă reforme durabile în acest domeniu, a declarat consilierul juridic principal din cadrul Comisiei Internaționale a Juriștilor, Massimo Frigo, într-un interviu pentru Moldova Curată. El a subliniat…//...
(0) comentarii
2019-06-28 10:11
Distribuie:

Viorel Rusu, membru al CI al ANI: ”În activitatea tuturor organelor se simte o atmosferă de frică și cred că acesta este un motiv care împiedică ANI să-și exercite pe deplin activitatea”

Autoritatea Națională de Integritatea are nevoie de câteva cazuri de rezonanță, ca să își dovedească funcționalitatea și independența, afirmă unul dintre membrii Consiliului de Integritate, Viorel Rusu, într-un interviu pentru Moldova Curată. Potrivit lui, societatea are așteptări mai mari de la ANI, iar rezultatele înregistrate până acum nu sunt mulțumitoare.…//...
(0) comentarii
2019-06-06 20:00
Distribuie:
 <1 2 3 >  Last ›

LiveChat-uri:

Top demnitari cu probleme

Iacob Stegărescu
Șef al Secției Construcții Telenești
Ilan Șor
Primar al orașului Orhei
Vasile Ozun
Primar al comunei Bogzești
Proiectul „www.moldovacurata.md - platformă on-line la tema integrităţii persoanelor cu funcţii publice” este realizat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova
Copyright © 2013 Moldova Curată. Toate Drepturile rezervate.