Conflict la ANI. Conducerea Autorității este acuzată că ar promova în funcție inspectori de integritate, neglijând meritele profesionale

Cu ochii pe ANI 16 iunie 2021 2254
Inspectorul de integritate, Ion Nicolaev, și președinta ANI, Rodica Antoci. Sursa colaj: MoldovaCurata.md, today.mdMai mulți inspectori de integritate afirmă că în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) s-ar fi făcut promovări în funcții discriminatorii. Conducerii ANI i se reproșează că nu a adus argumente și clarificări suficiente în legătură cu nepromovarea unor inspectori care au fost evaluați cu calificative înalte și au înregistrat rezultate similare sau chiar mai bune decât cei care au fost promovați în funcții. Acuzațiile  au fost respinse de către președinta Autorității, Rodica Antoci.

Portalul MoldovaCurata.md a analizat o serie de documente care arată că recomandările făcute de către inspectorul superior de integritate împuternicit cu atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de integritate, Ion Nicolaev, referitoare la promovarea unor inspectori au fost luate în considerare selectiv de către conducerea ANI. Fiind promovat în această funcție în aprilie 2019, Ion Nicolaev avea inclusiv sarcina de a evalua performanțele individuale și a asigura promovarea în carieră a inspectorilor de integritate.

Din 14 inspectori propuși spre avansare, doar 6 au fost acceptați

Astfel, la 12 februarie 2021, când încă mai deținea acest post în cadrul Inspectoratului de integritate (la 15 februarie în această funcție a fost promovată Alina Munteanu, inspector superior de integritate), Ion Nicolaev a propus avansarea în funcții a 14 inspectori, dintre care 8 – din funcția de inspector de integritate în cea de inspector superior și 6 – din funcția de inspector de integritate superior, în cea de inspector principal. Ca urmare, au fost promovați numai 6 dintre ei, recomandările în privința celorlalți fiind ignorate, deși la evaluarea rezultatelor inspectorii au primit calificativul „foarte bine”, la fel ca și cei avansați în funcții. Astfel, 5 zile mai târziu, la 17 februarie, Ion Nicolaev și-a reiterat solicitarea către conducerea ANI ca toți inspectorii pe care i-a recomandat să fie promovați, pentru că, în caz contrar, ei ar fi „discriminați în raport cu inspectorii promovați, fiindu-le încălcat dreptul de egalitate de șanse la promovarea în funcție”, după cum a atenționat Ion Nicolaev într-o scrisoare adresată președintei ANI, Rodica Antoci. 

Conducerea ANI este acuzată de favoritism și discriminare

Solicitările inspectorului au rămas, însă fără răspuns. Mai mult – acestea nu au fost înregistrate oficial. Astfel, la 25 martie 2021, Ion Nicolaev a mai adresat o scrisoare președintei ANI, în care o atenționează asupra acestui fapt, pe care îl califică drept „abuziv și ilegal”. Potrivit lui, conducerea ANI ar fi admis un abuz de serviciu, prin „neasigurarea egalității de șanse în ceea ce privește cariera funcționarilor publici din subordine, examinarea și aplicarea subiectivă a criteriilor de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, acordarea de stimulente materiale sau morale, protejarea unor persoane în bază de favoritism sau discriminare și refuzul neîntemeiat de a primi sau a înregistra un act, un document sau un dosar”. El mai reiterează că inspectorii nepromovați în funcții merită promovați și atenționează că, în caz contrar, dacă litigiul nu va fi soluționat în interiorul instituției, va denunța aceste abuzuri la Procuratura Anticorupție, la Centrul Național Anticorupție, la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, precum și că va intenta un proces de judecată.

Inspectorului Ion Nicolaev i se impută „lipsa unui comportament onorabil și politicos în relațiile cu președintele Autorității”

Drept răspuns, președinta ANI, Rodica Antoci, s-a adresat Colegiului disciplinar al Autorității, reclamând o „posibilă abatere disciplinară” din partea inspectorului Ion Nicolaev. Potrivit ei, „fapta inspectorului constă în atitudine nedemnă, manifestări sau modul de viață care aduc atingere onoarei, integrității, probității profesionale, prestigiului Autorității și încalcă normele de conduită și etică”. De asemenea, inspectorul ar fi încălcat „normele interne de conduită și etică ale ANI”. Se face trimitere la Codul de conduită și etică al angajaților ANI, potrivit căruia angajații nu trebuie să admită întrebuințarea unor expresii jignitoare, nu trebuie să răspândească afirmații defăimătoare sau să dezvăluie aspecte ale vieții private și nu trebuie să formuleze „sesizări sau plângeri calomnioase”.

Rodica Antoci atenționează Colegiul disciplinar că Ion Nicolaev, în scrisoarea sa din 25 martie, „ultimativ, folosind calificative neîntemeiate și expresii amenințătoare în adresa președintelui, solicită promovarea inspectorilor de integritate”. Astfel, ea califică solicitările lui Ion Nicolaev de promovare a tuturor celor 14 inspectori de integritate și atenționările că va depune denunțuri la autoritățile competente, drept „lipsă a unui comportament onorabil și politicos al acestuia în relațiile cu președintele Autorității”.

„Consider că, din cele expuse în scrisoarea dlui Ion Nicolaev, se deduc suficient și evident dovezi ale lipsei unui comportament onorabil și politicos al acestuia în relațiile cu președintele Autorității, lipsa servirii cu bună-credință a Autorității, lipsa unui comportament exemplar. Or, dl Ion Nicolaev, inspector superior de integritate, este obligat să se abțină de la orice act sau faptă care poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele legale ale instituției, este obligat să respecte onoarea, reputația și demnitatea persoanelor din cadrul Autorității, inclusiv să se abțină de la întrebuințarea unor expresii jignitoare și de la formularea de sesizări sau plângeri calomnioase”, se arată în scrisoarea Rodicăi Antoci către Colegiul disciplinar al ANI.

 „Se urmărește sancționarea mea cu scopul de a da o lecție tuturor inspectorilor de integritate că cine va merge împotriva conducerii va avea soarta mea”

În replică, Ion Nicolaev a adresat și el o scrisoare Colegiului disciplinar, în care o acuză pe Rodica Antoci de faptul că nu a înregistrat oficial solicitările sale din 12 și 17 februarie privind promovarea inspectorilor de integritate, ci doar pe cea din 25 martie, la care nu au fost anexate cererile anterioare. ”Sunt de părere că conducerea ANI era obligată să examineze toate propunerile de promovare în mod legal, transparent, obiectiv și nediscriminatoriu, indiferent de la cine vin, și să adune în ședință inspectorii de integritate și să argumenteze de ce unii au fost avansați, iar alții nu”, se arată în scrisoarea lui Ion Nicolaev, care mai consideră că „responsabilitatea pentru promovarea agenților publici în bază de merit și integritate profesională revine atât conducerii Autorității, cât și fiecărui angajat”. El mai atenționează că, la 12 februarie 2021, era încă în funcția inspector de integritate împuternicit cu atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de integritate, astfel că avea dreptul să facă propuneri de promovare, pentru că pe parcursul anului 2020 a analizat rezultatele tuturor inspectorilor și le-a evaluat performanțele profesionale.

Totodată, el consideră că acțiunile sale nu constituie abatere disciplinară și nu încalcă nicio prevedere legală, așa cum a invocat președinta ANI. „Consider că prin sesizarea Colegiului disciplinar se urmărește sancționarea mea cu scopul de a da o lecție tuturor inspectorilor de integritate că cine va merge împotriva conducerii sau nu va împărtăși aceleași idei, va avea soarta mea”, punctează inspectorul, exprimându-și disponibilitatea de a fi testat și la poligraf.

Un inspector rămas neavansat în funcție a informat conducerea ANI despre „marea sa dezamăgire și profunda demoralizare”

De altfel, o notă de protest către președinta ANI a scris și unul dintre inspectorii care nu a fost avansat în funcție. „În pofida faptului că rezultatele mele în funcția deținută sunt palpabile și la inițiativa mea au fost demarate careva proceduri administrative și folosite instrumente în procedura de control privind încălcare regimului juridic al declarării averii și intereselor personale care nimeni până la mine nu le-a folosit, nu am meritat să fiu promovat”, a scris inspectorul de integritate Victor Rența, la 26 martie 2021, solicitând să fie informat referitor la modalitatea de selectare a celor care au fost promovați în funcție și a celor care nu au fost avansați. ”În cele din urmă, țin să vă aduc la cunoștință marea mea dezamăgire și profunda demoralizare datorită faptului că odată ce-ți îndeplinești conștiincios atribuțiile de serviciu, obții calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale, nu ești atras la răspundere disciplinară și implementezi fără carențe norma legală, am fost discriminat în ceea ce privește promovarea mea în funcția de inspector superior de integritate”, se arată în scrisoarea adresată de către inspectorul de integritate conducerii ANI, analizată de portalul MoldovaCurata.md.

Portalul MoldovaCurata.md a solicitat lămuriri pe marginea acestui subiect de la conducerea ANI și de la inspectorii de integritate Ion Nicolaev și Victor Rența. Astfel, ultimul a subliniat: „Motivul pentru care nu am fost promovat în funcția de inspector superior de integritate nu îmi este cunoscut, precum și la solicitarea subsemnatului, remisă conducerii autorității, obiectul căreia a fost explicarea motivului pentru care nu am fost promovat, argumente concludente și strict la obiect nu mi-au fost comunicate”, se arată în răspunsul lui Victor Rența, la solicitarea MoldovaCurata.md.

„Dacă mai mulți angajați au aceleași rezultate și există funcții vacante, atunci urmează să fie promovați toți, nu numai unii”

La rândul său, Ion Nicolaev, în răspunsul său pentru MoldovaCurata.md, a argumentat că promovările în cadrul ANI au fost făcute cu încălcarea mai multor prevederi legale, și anume:

-  art. 3 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (principiile legalității, transparenței și imparțialității);

-  art. 10 și art. 11 alin. (1) din Legea integrității nr. 82/2017;

-  art. 14 lit. f)-g) din Legea nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public;

-art. 7 alin. (3) din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității;

- art. 5 lit. g), art. 8 alin. (1) și art. 10 alin. (2) lit. f1) din Codul Muncii.

„Legea stabilește că promovarea urmează să se facă în bază de merit și nu de preferințe. Dacă mai mulți angajați au aceleași rezultate și există funcții vacante, atunci urmează să fie promovați toți, nu numai unii. Dacă veți analiza raportul de activitate al ANI pentru anul 2020 nr. 04-08/32 din 13.01.2021, pe care l-am întocmit pe fiecare inspector de integritate în parte, veți observa că mulți inspectori de integritate nepromovați în funcție au rezultate mai bune sau similare ca ale inspectorilor de integritate promovați în funcție. Vă îndemn să solicitați conducerii ANI să Vă prezinte rezultatele obținute în anul 2020 de fiecare inspector de integritate în parte și o să vă convingeți că promovările s-au făcut în mod discriminatoriu. Presupun că conducerea ANI o să Vă informeze că promovările s-au făcut în baza prezentărilor făcute de mine, însă rog să investigați de ce nu au fost înregistrate rapoartele semnate de mine din 12.02.2021 și 17.02.2021 prin care am propus promovarea și altor inspectori”, se mai arată în răspunsul lui Ion Nicolaev.

Rodica Antoci: Promovarea într-o funcție publică superioară este de competența președintelui Autorității, iar rezultatele evaluărilor nu constituie temei imperativ pentru promovarea în funcție de către angajator

Și președinta ANI, Rodica Antoci, ne-a expediat un răspuns, în care, însă, nu răspunde la întrebările privind motivele pentru care au fost promovați unii inspectori de integritate, iar alții nu, ci face trimitere la legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal, argumentând că nu poate astfel oferi informații despre fiecare inspector în parte. Ea subliniază că promovarea într-o funcție publică superioară este de competența președintelui Autorității. „Rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale funcționarului public (anuale) se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la promovarea într-o funcție publică superioară, însă nu constituie unicul temei sau temei imperativ pentru promovarea în funcție de către angajator. Or, norma de referință de la art. 45 alin. (a) din Legea nr. 158/2008 operează cu sintagma de "poate fi promovat", care, în sensul expunerii acesteia, nu poate prezuma o obligație, ci unul din mecanismele lăsate la discreția angajatorului”, se arată în explicația președintei ANI. Ea mai argumentează că a acceptat 6 din cele 14 propuneri făcute de Ion Nicolaev, dar nu se referă la motivele pentru care acei inspectori au fost avansați în funcții, iar ceilalți – nu.

„În mod aprioric, ținem să Vă anunțăm că apreciem și suntem încântați de atenția sporită a sursei de informare în masă pe care o reprezentați în reflectarea obiectivă și echidistantă a chestiunilor, cu adevărat, de interes public ce țin de activitatea Autorității”, a punctat președinta ANI.

Colegiul disciplinar nu a identificat abateri disciplinare în privința lui Ion Nicolaev

După ce a fost sesizat de Rodica Antoci în privința inspectorului de integritate Ion Nicolaev, Colegiul disciplinar din cadrul ANI a constatat că acesta din urmă nu a comis vreo abatere disciplinară, așa cum a invocat președinta Autorității, și nu i-a aplicat nicio sancțiune, după cum a confirmat pentru MoldovaCurata.md unul dintre membrii colegiului, Viorel Rusu, care este și membru al Consiliului de Integritate. El a subliniat că părților li s-a atras, totuși, atenția că urmează să comunice respectuos.

Pe o altă cauză, Consiliul pentru prevenirea discriminării a constatat că Ion Nicolaev a fost discriminat în cadrul ANI

În plângerea sa adresată Colegiului disciplinar, președinta ANI, Rodica Antoci, a mai ținut să atragă atenția și asupra unei alte situații, legată de faptul că Ion Nicolaev a mai depus o plângere împotriva ANI la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, pe motiv că ar fi fost discriminat în câmpul muncii. De altfel, Consiliul a adoptat recent o decizie pe acest caz, dându-i dreptate lui Ion Nicolaev, care s-a plâns că, în perioada aprilie 2019 – februarie 2021, când a deținut atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de integritate, a fost remunerat inechitabil și discriminatoriu în raport cu inspectorii de integritate, inspectorii superiori de integritate și șefii de direcții din cadrul ANI. El a argumentat că a avut atribuții similare cu cele ale unui șef de direcție, dar a fost salarizat ca un simplu inspector de integritate. Pe de altă parte, ANI în calitate de parte reclamată, a susținut că acesta nu s-a aflat pe o poziție superioară în raport cu alți inspectori de integritate, respectiv și remunerarea trebuie să fie similară, iar activitatea lui nu putea fi comparată cu activitatea șefilor de direcții, deoarece acesta nu avea în subordinea nemijlocită subalterni. „Totodată, reclamata declară că în cadrul ANI nu există funcția de șef al Inspectoratului de Integritate asimilată funcției de șef de direcție generală, subliniind că delegarea atribuțiilor de control și organizare, nu este similară exercițiul unei funcții de conducere”, se mai arată în poziția exprimată de ANI la Consiliul pentru prevenirea discriminării.

Totuși, membrii acestui Consiliu au ajuns la concluzia că „atât de jure, cât și de facto petiționarul îndeplinea o muncă și purta răspunderea echivalentă unei funcții de conducere, fiind însă remunerat similar cu un inspector superior. (...) Prin urmare, se atestă o remunerare inegală (mai mică decât pentru funcția de conducere) pentru muncă de același tip (pentru exercitarea atribuțiilor și asumarea responsabilităților unui conducător)”, se arată în decizie. Astfel, Consiliul a hotărât că faptele constatate reprezintă discriminare în remunerarea diferențiată pentru același tip de muncă pe criteriul modalității deținerii funcției și a recomandat ANI să identifice modalitatea corespunzătoare pentru asigurarea remunerării egale corespunzătoare tipului de muncă realizat de către Ion Nicolaev în perioada cât a deținut atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de integritate.

Natalia Zaharescu

Acest material apare cu suportul Fundației Soros Moldova. Fundația nu intervine în politica editorială a redacției.Preluarea textelor de pe pagina www.MoldovaCurata.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.MoldovaCurata.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Aici așteptăm comentariul tău!

Adaugă comentariu

Articole relaționate:

2021

Utilizarea mașinilor de serviciu în interes personal: a...

12 februarie 2021
2715
2021

ANI va verifica averea secretarei Consiliului local Vad...

12 iulie 2021
1007
2021

Într-o lună, ANI a pornit două controale la Consiliul l...

09 august 2021
1436
2021

ANI a pornit un control pe numele lui Igor Șarov, refer...

05 februarie 2021
1567
2021

Acte de constatare emise de ANI – anulate în instanțe p...

25 martie 2021
2184
2021

Doi judecători și un procuror acuză că ar fi fost contr...

22 februarie 2021
2994