Despre ANI


Autoritatea Națională de Integritate (denumită în continuare   Autoritate) este o autoritate publică independentă fată de alte organizații publice, fată de alte persoane juridice de drept public sau privat și față de persoanele fizice, ce funcționează la nivel național ca structură unică.

Misiunea Autorității  Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.

Funcțiile Autorității

În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcţii:

  • exercitarea controlului averii şi al intereselor personale;
  • exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor și al restricţiilor;
  • constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor;
  • cooperarea cu alte instituții, atît la nivel național cît și internațional;
  • asigurarea bunei organizări a Autorității și administrarea activității de promovare a integrității subiecților declarării;
  • alte funcții stabilite prin lege.