ICPC: istoricInițiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC) a fost constituită în anul 2008 de șapte organizații ale societății civile: Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”, Asociația Presei Independente (API), Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM), Centrul de Promovare a Libertății de Exprimare și a Accesului la Informație (Acces-info), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

 

Scopul general al Inițiativei constă în promovarea principiului integrităţii persoanelor cu funcţii publice şi informarea alegătorilor despre problemele de integritate ale candidaților la alegerile parlamentare. Totodată, Inițiativa oferă suport subiecților electorali în monitorizarea prin metode de investigaţie jurnalistică a potențialilor candidați, în baza criteriilor de integritate elaborate de Inițiativă, prezentate public și transmise tuturor partidelor politice înscrise în Registrul partidelor politice din Republica Moldova. Adresările în acest sens ale partidelor și ale potențialilor candidați sunt examinate de Inițiativă în limita posibilităților sale. Constatările Inițiativei sunt facultative, iar deciziile finale privind promovarea candidaților revin, bineînțeles, subiecților electorali.

 

Organizaţiile fondatoare ale ICPC au realizat monitorizări ale candidaţilor la alegerile parlamentare din 2009, 2010 şi 2014.

 

În anul 2018, a fost constituită Inițiativa civică „Pentru un Parlamentul curat 2019” constituită de patru din cele șapte organizații ale societății civile (ADEP, API, CAPC și CIJM) și a fost lansată la  13 iulie 2018. Inițiativa își propune să monitorizeze candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XXI-a, în baza a patru criterii: integritatea în activitatea politică, integritatea în gestionarea averii și a intereselor personale, integritatea în exercitarea funcțiilor publice și/sau de partid, cazier judiciar. Alte informații  vedeți aici și aici.

 

Campania este susținută prin efortul logistic și uman al celor 7 organizații și financiar al Fundației Soros-Moldova (FSM).