Ministerul Educației a plătit 3,15 milioane de lei unei firme pentru lucrări care, în realitate, nu au fost efectuate – constatare a Curții de Conturi despre reparația unei instituții din Bălți

Investigații 19 aprilie 2021 2305
Sediul CESPA din Bălți; Sursa: Moldova CuratăCentrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor (CESPA), care este o instituție de învățământ profesional-tehnic din Bălți, a devenit, cu ajutorul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), un instrument de „evaporare” a banilor publici. Curtea de Conturi a constatat că MECC a achitat 3,15 milioane de lei unei firme pentru lucrări de reconstrucție care în realitate nu ar fi fost executate. Contractul de 22,2 milioane de lei a fost semnat în 2017, lucrările urmând să fie gata doi ani mai târziu, însă nici astăzi nu au fost finalizate. MECC a început să ceară restituirea banilor abia după controlul Curții de Conturi. Procuratura Anticorupție a pornit o cauză penală pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari.

În urma unui concurs de achiziții publice, ale cărui detalii nu le putem cunoaște, întrucât MECC nu ne-a furnizat documentele solicitate, Ministerul Educației a încheiat, la 7 martie 2017, un contract cu firma „Oztor” SRL pentru reconstrucția și modernizarea clădirii CESPA din Bălți. Valoarea contractului – 21 128 809,46 de lei. Proprietarul firmei „Oztor” este Vasile Ozun, om de afaceri și primar al satului Bogzești, r-l Telenești, ales la ultimele scrutine locale ca reprezentant al Partidului Democrat, aflat atunci la guvernare. Firmele lui Vasile Ozun câștigă constant contracte pentru lucrări de construcție la instituții din subordinea Ministerul Educației, dar și la alte structuri de stat.

La 10 mai 2018 a fost încheiat un acord adițional, de 1 038 174, 43 de lei. Astfel, valoarea totală a lucrărilor de reconstrucție a CESPA s-a ridicat la 22 166 690 de lei, iar lucrările urmau a fi executate, potrivit contractului, până cel târziu la 31 decembrie 2018.

Firma s-a apucat de lucru și a executat cea mai mare parte din lucrări, procesele-verbale de recepție a lucrărilor fiind acceptate și semnate de către reprezentantul MECC și de către firma care a fost angajată pe post de supraveghetor tehnic, „Conseloc” SRL.

Cu toate acestea, un control al Curții de Conturi efectuat în 2020 (doc) a arătat că MECC nu și-a onorat obligațiile de monitorizare corectă a executării contractului, ceea ce „a dus la faptul că volumul de lucrări confirmat prin actele de recepție, semnate de responsabilul tehnic și reprezentantul MECC, dar care efectiv/fizic nu a fost executat, constituie 3,15 mil.lei, din care 0,54 mil.lei nici nu va mai putea fi îndeplinit”.

”De asemenea, MECC, ca autoritate contractantă, nu a respectat cadrul legal (art. 14 și 76 din Legea privind achizițiile publice) în vederea aplicării răspunderii materiale a antreprenorului pentru executarea cu întârziere a lucrărilor practic la toate compartimentele”, se mai spune în raportul Curții de Conturi.

Am întrebat Ministerul Educației, după emiterea Raportului Curții de Conturi, cum de s-a ajuns la o asemenea situație – să fie recepționate și plătite lucrări care în realitate nu au fost executate. „Toate procesele-verbale de executare a lucrărilor au fost transmise în adresa ministerului fiind semnate de către antreprenor, beneficiar și responsabilul tehnic și, prin urmare, toate procesele-verbale de executare a lucrărilor au fost semnate de către minister și finanțate. Responsabilul tehnic trebuia să efectueze supravegherea tehnică a obiectului în conformitate cu actele normative în vigoare și să întocmească prescripții în caz de incălcare a cerințelor proiectului, normelor și regulilor în construcție și montaj și să semneze procesele-verbale de executare a lucrărilor în conformitate cu executarea la fața locului”, a fost răspunsul MECC. Responsabilul de executarea lucrărilor la fața locului este responsabilul tehnic - ,,Conseloc" SRL prin reprezentantul Anatolie Costiș - și beneficiar - directorul CESPA din Balți.

Pentru lucrările nefinalizate au fost fixate noi termene de executare, care nu au fost respectate

Solicitat de Moldova Curată, supraveghetorul tehnic Anatolie Costiș a spus că aude de la noi că ar exista probleme legate de executarea lucrărilor la CESPA. „Eu am lucrat câteva luni neoficial cu această firmă („Conseloc” SRL – n.r.) și am semnat procese-verbale pentru lucrări care fuseseră executate. Apoi eu am plecat de la ei, deoarece nu am fost plătit. Ce a urmat nu știu”, ne-a spus Anatolie Costiș. Nu am reușit să dăm de administratoarea frmei „Conseloc” SRL, Claudia Rusu. În spațiul public la datele de contact ale firmei nu există nici un număr de telefon. Nu se știe cum a fost selectat acest agent economic pentru a presta servicii de supraveghere tehnică, întrucât din baza de date publică a Agenției Achiziții Publice, unde ar trebui să fie trecute toate contractele cu statul, mențiunea despre această achiziție lipsește.

Ministerul Educației ne-a mai informat (doc) că în anul 2019, la solicitarea CESPA, Agenția Servicii Publice și alte trei instituții de stat au evaluat toate bunurile și lucrările de reconstrucție făcute la CESPA. „În urma evaluării au fost întocmite procese-verbale în care sunt indicate lucrările care urmează a fi finalizate. MECC a remis aceste procese-verbale antreprenorului „Oztor” SRL pentru executarea lucrărilor nefinalizate, cu termen de executare a lucrărilor până la 15 martie 2020”, se spune în răspunsul MECC expediat portalului Moldova Curată. Apoi a fost fixat un alt termen – 1 august 2020, însă nici acesta nu a fost respectat.

Executarea lucrărilor face obiectul unei cauze penale

După controlul Curții de Conturi, MECC susține că a cerut Agenției pentru Supraveghere Tehnică (AST) să verifice volumul lucrărilor executate la CESPA: documentația de proiect, devizul ofertei și procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate. Solicitarea a fost repetată în ianuarie 2021.

Într-un răspuns pentru Moldova Curată (doc), AST informează că și CNA, și Procuratura Anticorupție, și Curtea de Conturi i-au solicitat același lucru – să verifice volumele de lucrări executate la CESPA și că la 10 septembrie 2020 a inițiat „un control inopinat al volumelor și costurilor lucrărilor de construcție”, dar că „în legătură cu volumul mare de lucru, numărul insuficient de angajați în Direcția Volumelor și Consturilor Lucrărilor în Construcții și situația epidemiologică din țară, controlul de specialitate va fi efectuat în termen rezonabil”. Cu alte cuvinte, un control al AST abia urmează să fie efectuat și nu se știe când se va încheia.

Controlul AST este așteptat și de către Procuratura Anticorupție, care, la 5 octombrie 2020, a pornit o cauză penală în baza raportului Curții de Conturi, conform articolelor 42 și 191 din Codul Penal – delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari (doc).

MECC a cerut banii înapoi de la „Oztor” SRL

Nu este clar de ce Ministerul Educației, care a plătit ultimele tranșe din contractul cu „Oztor” SRL la sfârșitul anului 2018, nu a efectuat un control al executării lucrărilor la timp, ci a început să acționeze abia după controlul Curții de Conturi. Astfel, MECC ne-a informat că abia pe 21 septembrie 2020 (Raportul CC a fost aprobat în iulie 2020) a inaintat firmei de construcții „pretenția de restituire a mijloacelor, constatate în cadrul misiunii de audit, ca fiind achitate neîntemeiat, în lipsa lucrărilor de facto executate”. ”Or, din momentul încetării raporturilor contractuale, în baza cărora suma de 3 154 602 lei a fost transferată pe contul SRL „Oztor”, suma de 3 154 602 lei, neacoperită de lucrări efectiv executate, constituie o îmbogățire nejustificată a SRL ”Oztor”. Drept răspuns, operatorul economic s-a angajat să execute lucrările indicate. Până în prezent, SRL „Oztor” nu a executat careva lucrări, nu a restituit suma de 3 154 602 lei și nu a achitat dobânda de întârziere”, ne-a comunicat Ministerul Educației (doc). Instituția susține că tot în octombrie anul trecut a înaintat o pretenție și firmei care a executat supravegherea tehnică, „Conseloc” SRL, care, însă, nu ar fi oferit nici un răspuns deocamdată.

Atunci când va primi raportul de expertiză a lucrărilor de la Agenția de Supraveghere Tehnică, MECC va depune cereri în instanța de judecată privind încasarea de la SRL ,,Oztor” și "Conseloc" a prejudiciilor cauzate, mai anunță Ministerul Educației.

Lipsă de răspuns de la „Oztor” SRL

Am expediat o listă cu întrebări legate de executarea lucrărilor la CESPA Bălți către compania „Oztor” SRL, atât pe adresa de email a companiei, cât și personal, prin intermediul Facebook, proprietarului Vasile Ozun. Nici la o lună după expediere nu a urmat vreun un răspuns (doc).

Moldova Curată a arătat într-o investigație anterioară că Vasile Ozun este oficial fondatorul „Oztor” SRL, dar are legătură și cu alte două firme, „Ozun Cons” și „Eurodeviz”, așa cum reiese dintr-o Decizie din 2017 a Consiliului Concurenței, instituție care le-a și amendat pe cele trei în anul 2018 pentru prezentarea de oferte trucate la un concurs de achiziții publice. Aceste firme câștigă de-a lungul anilor contracte pentru lucrări de construcții capitale la ministerele Educației și Culturii (care până în 2017 erau entități separate), iar într-un caz – proiectarea Teatrului Eugene Ionesco – una dintre firme a fost dată în judecată de Ministerul Culturii pentru neexecutare și a restituit banii.

I-am solicitat un comentariu asupra situației de la CESPA actualei deputate Monica Babuc, care în iulie 2017, după comasarea ministerelor Educației și Culturii, a preluat funcția a de ministru. Având în vedere că firma lui Vasile Ozun, membru al Partidului Democrat, s-a bucurat de contracte de zeci de milioane de lei la stat pe vremea guvernării Partidului Democrat, am întrebat-o pe fosta ministră dacă afilierea la democrați a contat la selectarea acestui agent economic pentru executarea lucrărilor la CESPA.

„Toate părțile implicate pentru asigurarea executării lucrărilor de modernizare și reconstrucție a CESPA, mun. Bălți, inclusiv a serviciilor de supraveghere tehnică, au fost contractate până la reorganizarea administrației publice centrale, demarată în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 189 din 21.07.2017 „pentru aprobarea listei ministerelor”, prin care Ministerul Culturii (în cadrul căruia exercitam funcția de ministru) a preluat inclusiv domeniul de activitate al Ministerului Educației. Prin urmare, subliniez că atunci când am devenit ministru în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (iulie 2017), am preluat și continuat implementarea tuturor proceselor deja inițiate, inclusiv a celor legate de executarea lucrărilor de investiții capitale la mai multe obiecte (...). În aceeași ordine de idei calific drept tendențioasă și discriminatoare întrebarea Dumneavoastră privind apartenența de partid a fondatorului companiei „Oztor” SRL, dată fiind lipsa oricărei legături dintre mine și organizarea licitației publice prin care a fost selectat”, a răspuns Monica Babuc (doc).

Cât privește faptul că a semnat, în calitate de ministru, acte de recepție a unor lucrări de fapt neefectuate, Monica Babuc a explicat: „Atrag atenția asupra faptului că, conform Raportului Curții de Conturi, volumul de lucrări confirmat prin actele de recepție, semnate de responsabilul tehnic și reprezentantul MECC, constituie 22,2 mil. lei, ceea ce înseamnă că responsabilul de asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcție a confirmat aceste lucrări. Astfel, toate procesele verbale de executate a lucrărilor, prezentate conducerii ministerului la acel moment pentru semnare, au fost avizate de către toți responsabilii și anume: beneficiar, responsabilul pentru supravegherea tehnică, responsabilul de monitorizarea și gestionarea lucrărilor de investiții din cadrul Ministerului și operatorul economic”.     

Beneficiar, în acest caz, este CESPA Bălți, în persoana directoarei Silvia Proțiuc. Când i-am solicitat un comentariu asupra faptelor descrise de Curtea de Conturi, Silvia Proțiuc a răspuns că nu ar avea ce adăuga la informațiile pe care ni le-a oferit Ministerul Educației. Când am insistat, ea a spus că în ultimul timp încă au loc lucrări la CESPA: „Actul de recepție finală a lucrărilor nu este încă semnat. Ei continuă lucrările, toamna asta au lucrat până târziu, au finalizat un bloc de studii. Chiar zilele trecute au lucrat. CESPA nu a fost prejudiciat nicicum, blocurile din interior sunt reparate, avem condiții bune, ambele blocuri sunt finalizate, este foarte cald. E schimbat sistemul de energie electrică, termică, apă, canalizare, absolut tot, rețelele exterioare capital s-au schimbat, au rămas unele lucrări, pe care ei periodic, treptat le finalizează. A rămas puțin la fațadă, la teritoriu și cam atât. Ar mai trebui de finalizat în subsolul cantinei, adică foarte puțin a mai rămas”.

Notă: Timp de trei luni, noiembrie 2020 - februarie 2021, Ministerul Educației a refuzat să ofere informații referitoare la constatările Curții de Conturi privind CESPA. MECC a oferit informațiile abia atunci când a aflat că Moldova Curată a depus o plângere la poliție, cerând penalizarea pentru nefurnizarea informației de interes public. În prezent, Inspectoratul de Poliție al mun. Chișinău desfășoară cercetări în vederea aplicării unei amenzi.  

Viorica Zaharia, viozaharia@yahoo.com

Această investigație apare cu suportul Fundației Soros Moldova. Fundația nu intervine în politica editorială a redacțieiPreluarea textelor de pe pagina www.MoldovaCurata.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.MoldovaCurata.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Aici așteptăm comentariul tău!

Adaugă comentariu

Articole relaționate:

2021

825 de milioane de lei în 6 ani: firmele vizate în „dos...

28 noiembrie 2021
2215
2021

Un stadion din Cahul a fost modernizat cu peste 10 mili...

26 octombrie 2021
4017
2021

Cum au fost utilizate produsele alimentare stocate în ș...

05 august 2021
4066
2021

Viteză pandemică: Găgăuzia a alocat acum un an peste 5...

13 aprilie 2021
2318
2021

Vulpile turbate, „problema majoră”  a moldovenilor

05 aprilie 2021
3244
2021

Două firme cu același centru de comandă câștigă majorit...

O firmă își are sediul în casa unui consilier municipal, rudă prin afinitate cu primara Valentina Casian

18 mai 2021
9248