O achiziție făcută de un liceu din Orhei a fost anulată, bănuindu-se un conflict de interese cu un fost șef de la Ministerul Educației

Investigații 24 ianuarie 2020 4436
Sursa:mecc.gov.md

ANI nu a pornit un control, invocând insuficiență de informațiiCompania Cartdidact, fondată de fostul secretar general al Ministerului Educației, Igor Șarov, și deținută de fiul acestuia, a câștigat anul trecut mai multe licitații publice de achiziție a utilajului și mobilierului școlar pentru instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Unele proceduri au fost contestate de companiile concurente, care au invocat existența unui conflict de interese în care s-ar fi aflat Igor Șarov. Drept urmare, o procedură de achiziții a fost anulată, însă Autoritatea Națională de Integritate (ANI) nu a găsit elemente ale conflictului de interese pentru a iniția un control. ANI a făcut doar o verificare prealabilă a declarațiilor de avere ale lui Igor Șarov și i-a aplicat o amendă de 3000 de lei, pentru că nu și-a depus la timp o declarație de avere și interese personale.

Companiile Magda SRL și Proeuroconsult SRL au contestat la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) rezultatele procedurii de achiziție la cumpărarea mobilierului de laborator la Liceul Teoretic „I.L. Caragiale” de la Orhei, care a fost câștigată de  Cartdidact SRL, în luna iulie 2019. Aceasta din urmă a oferit prețul cel mai mare – de 832 500 de lei, în comparație cu Magda SRL – 791 658, 33 de lei și Proeuroconsult SRL – 792 115 de lei.

Conflict de interese – reclamat de firmele concurente

Unul dintre temeiurile contestației a fost un eventual conflict de interese din perspectiva beneficiarului efectiv al companiei câștigătoare. Compania Proeuroconsult a atras atenția în sesizarea depusă la ANSC că, la depunerea ofertei, Cartididact SRL a anexat un extras din Registrul persoanelor juridice și întreprinzători individuali, prin care se atestă faptul că membri-asociați ai companiei erau, la data de 16 februarie 2017, două persoane – Igor Ojoga și Igor Șarov. Ulterior, s-a constatat, potrivit datelor publice de pe portalul www.idno.md, că membrii-asociați ai Cartdidact SRL s-au schimbat și în locul lui Igor Șarov, figurează fiul acestuia, Roman.

Achizițiile de echipamente și mobilier, anunțate de Ministerul Educației, la o întâlnire a lui Igor Șarov cu reprezentanții beneficiarilor

Reprezentanții companiei concurente au mai atras atenția că Igor Șarov, în calitatea sa de secretar general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la 21 februarie 2019, a participat la o ședință de lucru cu primarii, șefii direcțiilor locale educație și directorii instituțiilor de învățământ care urmau să fie primii beneficiari ai unui proiect în valoare de 4,8 milioane de dolari SUA, privind dotarea cu echipamente moderne a 183 de instituții.

În comunicatul emis de minister se arată că pentru anul 2019 din bugetul de stat urmau să fie alocate 3,1 milioane de lei pentru dotarea laboratoarelor de fizică, chimie și biologie a 6 școli de circumscripție (câte 500 de mii de lei per instituție). ”Este vorba despre Liceul Teoretic ,,Vasile Pârvan” din s. Gotești, r-nul Cantemir, Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” din or. Iargara, r-nul Leova, Liceul Teoretic ,,Silvian Lucaci” din or. Costești, r-nul Râșcani, Gimnaziul ,,Alexandru cel Bun” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni, Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” din s. Sipoteni, r-nul Călărași, Liceul Teoretic ,,Meșterul Manole” din s. Sălcuța, r-nul Căușeni. Pentru alte trei instituții de învățământ, Liceul Teoretic ,,Ion Luca Caragiale ” din or. Orhei; Liceul Teoretic ,,Vasile Coroban” din or. Glodeni și Liceul Teoretic ,,Alexandru Pușkin” din or. Ungheni, ale căror lucrări de renovare sunt gestionate de Fondul de Investiții Sociale din Moldova în cadrul PRIM, în Legea bugetului de stat pe anul 2019, sunt prevăzute mijloace în sumă totală de 14,1 milioane lei pentru procurarea de utilaj și mobilier școlar”, potrivit comunicatului Ministerului Educației.

În acest context, în contestația depusă de la ANSC se subliniază că Igor Șarov a fost și Director Executiv al Proiectului Băncii Mondiale ”Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)”, care finanțează activitățile de renovare și dotare a instituțiilor de învățământ selectate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Licitațiile celor 9 instituții – câștigate de Cartdidact

Toate aceste instituții de învățământ au organizat anul trecut licitații publice pentru echipamente de laborator și mobilier școlar, proceduri care au fost câștigate de firma Cartdidact, după cum arată datele publicate pe site-ul Agenției Achiziții Publice.

01.11.2019

COP MTender

 Gimnaziul Vasile Parvan Gotesti Cantemir

Cartdidact SRL

Achiziționarea echipamentelor de laborator, optice și de precizie la chimie, biologie, fizică

183.940,00

22.11.2019

COP MTender

 Liceul Teoretic L Blaga Iargara Leova

CARTDIDACT SRL

Echipament de laborator,optice și de precizie la chimie,biologie,fizică.

230.579,60

16.12.2019

LP MTender

 Liceul teoretic Silvian Lucaci Costesti Riscani

CARTDIDACT SRL#1003600026653

Mobila(inclusiv mobila de birou),echipament de cantina,accesorii de mobilier

208.920,00

16.12.2019

LP MTender

 Liceul teoretic Silvian Lucaci Costesti Riscani

CARTDIDACT SRL

Mobila(inclusiv mobila de birou),echipament de cantina,accesorii de mobilier

4.200,00

16.12.2019

LP MTender

 Liceul teoretic Silvian Lucaci Costesti Riscani

CARTDIDACT SRL

Mobila(inclusiv mobila de birou),echipament de cantina,accesorii de mobilier

193.284,00

9.12.2019

COP MTender

 Gimnaziul Alexandru Cel Bun

CARTDIDACT SRL

Echipamente de laborator la biologie, chimie și fizică

242.621,00

02.12.2019

COP MTender

 IP Liceul Teoretic Mihai Eminescu com Sipoteni rul Calarasi Com Sipoteni

CARTDIDACT SRL

Echipamente de laborator, optice și de precizie pentru scopuri didactice

312.737,00

27.11.2019

COP MTender

 Directia cultura tineret sport si turizm Causeni

Cartdidact SRL

Echipamente de laborator, optice și de precizie pentru scopuri didactice în laboratoarele de fizică, biologie și chimie în Liceul Teoretic ,, Meșterul Manole” satul Sălcuța din cadrul DECTST Căușeni”.

345.691,00

21.10.2019

LP MTender

 IP Liceul Teoretic Vasile Coroban Glodeni

CARTDIDACT SRL

Mobilier

77.520,00

21.10.2019

LP MTender

 IP Liceul Teoretic Vasile Coroban Glodeni

CARTDIDACT SRL

Mobilier

1.035.000,00

1.10.2019

LP MTender

 IP Liceul Teoretic Vasile Coroban Glodeni

CARTDIDACT SRL

Mobilier

30.600,00

18.09.2019

LP MTender

 Liceul Teoretic A Puskin Ungheni

Cartdidact SRL

Procurarea mobilierului de laborator

897.600,00

24.06.2019

LP MTender

 Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale Orhei

CARTDIDACT SRL

Mobilier școlar

2.145.600,00

Din aceeași sursă vedem că această companie a câștigat și în anii precedenți licitații publice privind achiziția de mobilier organizate de instituțiile de învățământ. După examinarea contestației, ANSC le-a dat dreptate companiilor contestatoare și a anulat licitația de la Liceul ”I.L. Caragiale” de la Orhei, impunând autoritatea contractantă să revizuiască rezultatele procedurii.

ANSC sesizează ANI privind un potențial conflict de interese

”Deși circumstanțele expuse de contestator nu reprezintă un potențial conflict de interese în sensul art. 79 din Legea nr. 131/2015, situația descrisă, ar putea totuși duce la aplicarea art. 19 alin (3) lit. h) din legea prenotată, având în vedere că operatorul economic declarat câștigător, în ședința deschisă de examinare a contestației, a confirmat că Șarov Roman, care la moment este membru asociat în cadrul „Cartdidact” SRL, este fiul lui Igor Șarov, însă în speță aplicarea articolului 24 prenotat poate fi oportun doar în urma constatării conflictului de interese de către organul competent în acest sens, iar o astfel de constatare până la momentul adoptării prezentei decizii nu a fost prezentată de contestator ca probă întru susținerea celor expuse, respectiv afirmațiile acestuia urmează a fi respinse. Totodată, Agenția va sesiza autoritatea publică competentă abilitată prin lege întru stabilirea existenței sau inexistenței unui conflict de interese în sensul Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în ceea ce privește persoanele vizate, raportat la cele expuse de contestator”, se arată în decizia ANSC.

Amendat cu 3000 de lei pentru că nu a depus o declarație de avere

Într-un interviu pentru Moldova Curată, directoarea adjunctă a ANSC, Irina Gutnic, a spus că a primit de la ANI pe acest caz doar un răspuns scurt că nu s-a inițiat control  referitor la un potențial conflict de interese. Moldova Curată a solicitat mai multe detalii de la ANI și într-un răspuns oficial se arată numai faptul că după verificarea prealabilă a sesizării ANSC s-a inițiat controlul averii și intereselor personale pe numele lui Igor Șarov.

”De asemenea, Vă comunicăm că pentru nedepunerea declarației de avere și interese personale la angajare, în conformitate cu dispozițiile art. 3302 Cod Contravențional, pe numele dlui Șarov Igor a fost întocmit un proces-verbal cu privire la contravenție prin care s-a aplicat amendă în mărime de 3000 lei”, a mai informat ANI.

”La etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate nu a avut informațiile necesare”

Motivul este faptul că la verificarea prealabilă inspectorul de integritate are un termen restrâns, de 15 zile, și este restrâns în acțiunile lui, ne-a explicat inspectorul superior de integritate împuternicit cu atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de Integritate, Ion Nicolaev. Potrivit lui, la această etapă, inspectorul de integritate nu este în drept să acceseze registrele de stat și doar verifică dacă sesizare corespunde cerințelor Codului Administrativ și existența bănuielii rezonabile și mai poate accesa și Sistemul informațional e-Integritate unde sunt depuse declarațiile subiectului. Examinând conținutul sesizării respective, inspectorul nu a avut informații suficiente referitor la încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, nu a avut informații care i-ar fi permis să inițieze controlul, a mai subliniat Ion Nicolaev. Astfel, un control privind conflictul de interese nu s-a inițiat.

”Faptul că nu s-a inițiat un control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese nu înseamnă că nu mai poate fi examinat sau nu există încălcare. Pur și simplu, la etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate nu a avut informațiile necesare care i-ar fi informat o bănuială rezonabilă că persoana ar fi admis încălcarea regimului juridic. Dacă mai există informații pe acest caz, ele pot fi verificate și inițiat controlul”, a precizat Ion Nicolaev, adăugând că ar fi neceară depunerea unei sesizări noi, cu date suplimentare, care să dovedească situația de conflict de interese.

”Noi trebuie să știm dacă domnul Șarov a luat o decizie, a participat la luarea deciziei, a emis un act admnistrativ, a rezolvat o cerere, un demers în care a avut interese personale în sensul noțiunii date de legea noastră”, a continuat inspectorul. Întrebat dacă au fost solicitate date de la Ministerul Educației în aceste sens, Ion Nicolaev a răspuns: ”Noi întreprindem măsuri, mai facem interpelări suplimentare, dar deseori instituțiile apelate nu se încadrează în aceste termen de 15 zile. În acest caz, inspectorul de integritate a stabilit că subiectul declarării nu a depus o declarație, ceea automat constituie temei de a iniția control pe avere și o cauză contravențională”.

Administrația liceului afirmă că nu a știut nimic despre vreun conflict de interese

Directoarea Liceului Teoretic ”Ion Luca Caragiale” de la Orhei, Maria Chișlaru, afirmă că nu a știut despre vreo situație de conflict de interse atunci când s-a decis să fie acceptată oferta companiei Cartdidact. ”Noi nu am știut nimic referitor la conflitul de interese. Pentru noi, cine a fost fondator, cine este actualul ... informația nu am dețint-o noi. Noi am luat în considerare documentele care se cer potrivit actelor de atribuire. Am ținut cont de parametrii tehnici”, ne-a spus directoarea. Ea a afirmă că decizia a fost luată în baza recomandărilor profesorilor care lucrează cu asemenea laboratoare, care le-au ales ca fiind cele mai potrivite. Ulterior, după decizia ANSC, rezultatele au fost anulate și a fost aleasă compania Magda SRL, care a oferit prețul cel mai mic.

Am căutat să aflăm și opinia lui Igor Șarov pe marginea acestui caz, dar telefonul său a fost deconectat timp de mai multe zile. Am sunat la compania Cartdidact și am transmis solicitarea noastră de a discuta cu Igor Șarov, lasând datele de contact, am revenit ulterior și ni s-a comunicat că informația i-a fost transmisă. Totuși, până în momentul publicării, Igor Șarov nu a răspuns solicitării noastre.

Potrivit portalului idno.md, Cartdidact SRL este administrată în prezent de Igor Ojoga, care figurează și ca fondator alături de Roman Șarov. Aceeași sursă mai arată din istoricul firmei că în decembrie 2016, Roman Șarov devine fondator în locul lui Igor Șarov. În declarațiile sale de venituri și de interese personale depuse pentru anii 2013-2015, acesta, în calitate de vice-ministru al Culturii, indică faptul că deține 50 la sută din compania Cartidact și declară dividente obținute din activitatea acesteia.

Natalia Enache

Această investigație apare în cadrul proiectului „Consolidarea principiului integrității persoanelor cu funcții publice și monitorizarea jurnalistică a activității ANI”, implementat    de   Asociația Presei Independente (API),  cu   susținerea   financiară   a   Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru continutul articolului îi revine API si nu reflecta neaparat poziția Fundației.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.MoldovaCurata.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.MoldovaCurata.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Aici așteptăm comentariul tău!

Adaugă comentariu

Articole relaționate:

2020

Vine candidatul, merg în concediu!

Cei mai mulți primari sau președinți de raioane care au participat la întâlniri electorale ca susținători ai unor candidați spun că nu au încălcat legea, întrucât și-au luat concediu anume în aceste zile.

28 octombrie 2020
2320
2020

Iluminare stradală instalată cu bani germani, compromis...

O investiție de aproape un milion de lei în iluminatul stradal al unui sat din raionul Soroca, bani donați de contribuabilii germani, a fost redusă la zero după niște lucrări banale de schimbare a stâlpilor

10 noiembrie 2020
2268
2020

Primari traseiști, alături de Ion Ceban la evenimentul...

Unii primari ai localităților din suburbia capitalei, prezenți la briefingul din 15 noiembrie de susținere a candidatului la prezidențiale Igor Dodon, s-au remarcat printr-un traseism constant, schimbând pe parcursul mandatelor mai multe partide.

13 noiembrie 2020
1622
2020

Donatori pe listele grupurilor de inițiativă: unii au d...

Alegeri noi, vicii vechi

01 octombrie 2020
4556
2020

O biserică vizitată de Igor Dodon în campania electoral...

Două biserici din or. Cupcini, raionul Edineț, unde primarul și președintele Consiliului Raional sunt socialiști, au primit bani din bugetele locale în timpul actualei campanii electorale.

30 octombrie 2020
3567