Politica editorială și reguli de utilizare


DESCRIEREA SITE-ULUI

Pagina web www.moldovacurata.md reprezintă o platformă mediatică on-line actualizată continuu, axată pe tema integrităţii persoanelor cu funcţii publice şi monitorizarea activitatea Autorității Naționale de Integritate (ANI) prin metodele specifice muncii jurnalistice. 

Pagina web este gestionată de Asociaţia Presei Independente cu suportul Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Vă mulţumim că aţi vizitat site-ul nostru web. Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile următoare, întrucât prezintă condiţiile de utilizare în care puteţi utiliza site-ul nostru web, fie ca vizitator, fie ca utilizator înregistrat. Prezentele condiţii de utilizare sunt aplicabile oricărei utilizări a site-ului web. Prin accesarea sau utilizarea site-ului nostru web, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare, nu puteţi utiliza site-ul nostru web.

CONŢINUT

A se înţelege prin „conţinut” toate informaţiile: text, fotografii, date, grafice, materiale audio, materiale video şi alte tipuri de materiale ce pot fi găsite pe www.moldovacurata.md 

Materialele de autor semnate de echipa MoldovaCurata.md, dar şi cele preluate din presă, publicate pe www.moldovacurata.md sunt sau pot fi protejate de drepturile de autor şi ele sunt preluate, cu indicarea sursei. Totodată, www.moldovacurata.md nu este responsabilă de informaţiile ce sunt prezentate în mod denaturat sau eronat, răspunderea pentru aceasta o va avea sursa primară. Ca Utilizator veţi folosi conţinutul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor www.moldovacurata.md dvs. sunteţi de acord să nu acţionaţi în judecată www.moldovacurata.md

OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

Drept condiţie pentru utilizarea acestui site, inclusiv a platformelor interactive  trebuie să respectaţi următoarele:

  • să folosiţi materialele obţinute de pe www.moldovacurata.md doar în scopuri personale;
  • să publicaţi, să transmiteţi terţei persoane materialele obţinute doar menţionînd sursa fără modificarea continutului;
  • să nu limitaţi sau împiedicaţi alţi utilizatori să utilizeze sau să se bucure de platformele interactive;
  • să nu publicaţi pe www.moldovacurata.md sub formă de comentarii, întrebări etc. informaţii de orice natură cu caracter ilegal, ameninţător, abuziv, calomnios, defăimător, obscen, vulgar, pornografic, de incitare la ură, denigrator sau indecent, incluzând, fără limitare, transmiterea de informaţii care constituie sau încurajează un comportament ce ar constitui un delict, ar da naştere la răspundere civilă sau ar încălca în orice alt mod o lege;
  • să nu publicaţi sau transmiteţi informaţii, software sau alte materiale ce contravin sau încalcă drepturile altor persoane, incluzând materiale care reprezintă o nerespectare a drepturilor la viaţă privată sau care sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale sau alt drept de proprietate ori lucrări derivate referitoare la acestea, fără a obţine în prealabil permisiunea proprietarului sau a titularului dreptului.
  • să nu publicaţi sau transmiteţi informaţii, software sau alte materiale care conţin un virus sau alt component dăunător;
  • să nu publicaţi, transmiteţi sau exploataţi în orice mod informaţii, software sau alte materiale în scopuri comerciale sau care conţin material publicitar.

POLITICA EDITORIALĂ

www.moldovacurata.md nu are nicio obligaţie de a monitoriza platformele interactive ale paginii web. Cu toate acestea, ne rezervăm în permanenţă dreptul de a divulga orice informaţii necesare pentru a da curs cerinţelor oricărei legi, reglementări sau solicitări guvernamentale sau de a edita, refuza publicarea sau şterge, în totalitate sau parţial, orice informaţii sau materiale care, la latitudinea noastră absolută, sunt inacceptabile sau încalcă termenii şi condiţiile de utilizare de faţă. www.moldovacurata.md poate pune capăt în orice moment, fără înştiinţare prealabilă, posibilităţii de a participa la mediile sociale interactive.

Noua pagină web www.moldovacurata.md va organiza evenimente publice la tema funcţionării structurilor de control şi a eficienţei politicilor publice în scopul asigurării integrităţii persoanelor cu funcţii publice, va susţine informaţional desfăşurarea campaniilor media care vizează direct sau indirect tema integrităţii persoanelor cu funcţii publice, echipa redacţională a paginii va scrie investigaţii jurnalistice şi va urmări reacţia CNI/ANI la cazurile semnalate în mass-media care vizează integritatea persoanelor cu funcţii publice etc.

Aceste activităţi au drept scop să contribuie la consolidarea curentului de opinie favorabil controlului privind integritatea persoanelor cu funcţii publice din partea structurilor abilitate ale statului, dar şi din partea publicului şi a instituţiilor mass-media, asigurând presiunea publică necesară pentru aplicarea prevederilor legale în acest domeniu.

Noua pagină www.moldovacurata.md dispune, printre altele, de posibilităţi de transmisiuni video on-line a dezbaterilor şi a altor evenimente organizate de echipa redacţională, de comentare şi expunere a opiniilor la sondajele on-line care vor fi organizate de API pe pagina web, de semnalare a cazurilor de conflicte de interese şi averi nedeclarate ale persoanelor cu funcţii publice, de arhivare a documentelor etc.

Pe noua pagină web sunt concentrate informaţii şi date relevante la tema integrităţii persoanelor cu funcţii publice; legislaţia naţională şi extrase din legislaţia europeană în domeniu; linkuri la materialele relevante publicate în mass-media; rubrici speciale de investigaţii jurnalistice proprii la tema integrităţii persoanelor cu funcţii publice. De asemenea, pe pagina web sunt bannere ale campaniilor media de informare şi sensibilizare care vizează direct sau indirect tematica integrităţii persoanelor cu funcţii publice, care vor fi desfăşurate de API, alte organizaţii neguvernamentale sau de instituţiile publice abilitate.

Totodată, pagina web monitorizează activităţile desfăşurate de ICPC şi procesele judiciare intentate împotriva ICPC de către partidele politice şi politicienii incluşi anterior în „lista neagră” a candidaţilor care nu întrunesc criteriile de integritate. În echipa redacţională a paginii web www.moldovacurata.md, activează un redactor cu experienţă şi un jurnalist de investigaţie care au în responsabilitate actualizarea continue a paginii cu materiale relevante, scriu articole şi investigaţii tematice, desfăşoară activităţi specifice de monitorizare a activităţii  CNI etc.

Proiectul „www.moldovacur​ata.md - platformă on-line despre integritatea persoanelor cu funcţii publice” este realizat de Asociaţia Presei Independente cu suportul financiar al Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

DREPTURI DE AUTOR:
Asociaţia Presei Independente deţine toate drepturile de autor asupra design-ului site-ului, logo-ului, programării şi denumirii serviciilor. API poate face modificări de design, conţinut şi programare necondiţionat.

Ne puteţi contacta la adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. București 41/5, MD-2012.

Echipa MoldovaCurata.md:

Viorica Manole, redactor

viorica.manole@api.md

Lilia Zaharia, reporter special

lilia.zaharia@api.md

Tel: +373 22 235704; Tel/fax:+373 22 220996

www.MoldovaCurata.md