Treisprezece candidați în lupta pentru fotoliul de primar al oraşului Drochia

Alegeri locale 10 iunie 2015 1575
Vladimir Călăraş

În această campanie electorală, orașul Drochia este unul dintre campioni la numărul de candidați pentru funcția de primar al localității – la postul de șef al administrației orașului pretind 13 candidați, printre care patru independenți. Vladimir Călăraș, acum independent, în trecut - comunist și democrat

Printre candidații independenți figurează și politicieni cu autoritate, de exemplu, fostul președinte al raionului Drochia, Vladimir Călăraș. El s-a născut pe 22 iunie 1956 în satul Miciurin, raionul Drochia. Este inginer-constructor şi are şi studii post-universitare. Este căsătorit, are doi copii.

De la mijlocul anilor ’80 și până la începutul anilor ’90 a deținut diferite funcții în Comitetul Executiv al raionului Drochia. În anii ’90 a fost directorul SA „Agroprofil”. În anii 2000 a ocupat posturi de conducere în SRL „Florești-Gaz”, filiala Drochia. În 2007 a devenit consilier raional pe lista Partidului Comuniștilor, apoi - președinte al raionului Drochia. În 2011, la sfârșitul mandatului, a fost ales consilier orășenesc și raional deja din partea altei formațiuni - Partidului Democrat (PDM). Cu toate acestea, acum a depus dosarul în calitate de candidat independent.

Concurentul a explicat pentru Moldova Curată că a reprezentat PDM încă din 2003, când a fost ales consilier raional. În 2007 a acceptat să meargă pe listele PCRM, cu toate că rămăsese în rândurile democraților: „Atunci partidul era „la pămînt”, liderul nostru Serghei Cucer murise. La putere atunci erau comuniștii și ne-au propus mie și altora – vreo 7-8 persoane – să candidăm, ca să consolidăm lista. Eu nu întrerupsem legăturile cu partidul. Am ieșit din PDM abia în primăvara anului 2015 pentru că nu puteam să-i iert pentru ceea ce fac ei acum, pentru furturile care au loc acum peste tot.”

În anii 2011-2013, Vladimir Călăraș a activat din nou în calitate de director al filialei din Drochia „Florești-gaz”. În 2013 a fost concediat și a contestat în instanță ordinul de demitere. În materialele procesului de judecată se menționează că eliberarea din funcție a fost rezultatul verificării activității economico-financiare a Filialei din Drochia „Florești-gaz”, care a dezvăluit o serie de încălcări. Fostul director însă consideră ordinul de concediere ilegal, neîntemeiat, tendențios și abuziv. Potrivit lui Vladimir Călăraș, ordinul nu a corespuns situației reale din cadrul filialei (anterior directorul fusese chiar premiat) și „făcea parte din campania de intimidare din partea angajatorului”. Cu toate acestea, judecătorii a două instanțe au dat câștig de cauză angajatorului SRL „Florești-gaz”. „A fost un sunet de mai sus, și în final am pierdut” – a comentat candidatul rezultatele procesului. Din 2013 și până în prezent Vladimir Călăraș este maistru în SRL „Damaxnel”, fondată de soția sa. Tot ea este administratorul acestei întreprinderi, care operează în domeniul gazificării și construcțiilor.

Curtea de Conturi a descoperit abateri de la lege

În 2011 Curtea de Conturi a făcut public raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, care dezvăluia  nejunsurile constatate în activitatea consiliului raional și a aparatului președintelui raionului.

În raport se menționează că „formarea și utilizarea resurselor bugetului raional şi gestionarea patrimoniului public în anul 2010 de către Consiliul raional Drochia au fost afectate de un şir de încălcări şi lacune”. Aceasta s-a exprimat prin: „necontribuirea pe deplin şi neasumarea de către executorii principali de buget a responsabilităţilor în vederea asigurării şi realizării unor proceduri şi instrumente eficiente de încasare integrală a veniturilor; admiterea unor cheltuieli neregulamentare; gestionarea frauduloasă de către unele autorităţi executive din subordinea Consiliului raional a mijloacelor financiare publice; efectuarea achiziţiilor publice cu nerespectarea procedurilor legale; gestionarea ineficientă a patrimoniului public; nerespectarea prevederilor legale la rambursarea împrumuturilor acordate; denaturarea situaţiilor patrimoniale raportate”.

În opinia echipei de audit, abaterile de la norme se datorează „lipsei unor proceduri formalizate de control intern […]; neglijării prevederilor legale în domeniul financiar-contabil sau interpretării eronate a unor prevederi regulamentare; indiferenţei şi iresponsabilităţii manageriale a unor factori decizionali în exercitarea atribuţiilor funcţionale”.

În studiile realizate de Centrul Analitic "Expert-grup"  asupra rezultatelor lucrărilor de audit ale Curții de Conturi, se arată că autoritățile raionale de la Drochia au înregistrat cele mai multe abateri în domeniul remunerării funcționarilor publici.

Acuzații legate de implementarea unui proiect de milioane de lei

Numele lui Vladimir Călăraș a apărut în materiale jurnalistice în legătură cu scandalul din jurul unui proiect inovator de instalare a unui sistem de încălzire geotermală în școala de sport din Drochia. Jurnal de Chişină a scris că noua conducere a raionului Drochia a criticat faptul că autoritățile raionale anterioare, câștigând acest proiect în 2010, au cheltuit 3,4 milioane de lei din bugetul raional în condiții lipsite de transparență. Lucrările de construcție erau efectuate cu întîrziere, iar la un moment dat chiar fuseseră blocate. Pe lângă Consiliul raional Drochia a fost creată o agenție de implementare a acestui proiect. Instituția este pomenită în actul de audit al Curții de Conturi: „De menţionat că Agenţia de implementare a proiectului […] a fost creată prin Dispoziţia preşedintelui raionului […] cu depăşirea de către acesta a atribuţiilor stabilite prin art.53 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 (Legea cu privire la administrația publică locală – n. n.). Totodată, prin dispoziţia indicată, ca manager de proiect a fost numit dl Igor Ţurcanu, care la acel moment deţinea funcţia de vicepreşedinte al raionului Hînceşti”.

Potrivit „Jurnal de Chișinău”, ex-președintele raionului Drochia a dat explicații confuze cu privire la numirea în funcție a lui Țurcanu. Inițial a vorbit despre faptul că Guvernul a câștigat proiectul, iar ulterior – că ar fi avut o discuţie cu Igor Ţurcanu şi că acesta i-ar fi propus să câștige un proiect pentru Drochia.

Curtea de Conturi a constatat că atât Consiliul raional, cât și aparatul președintelui raionului nu dețin „o informaţie exhaustivă referitor la modul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din contul bugetului raional pentru implementarea proiectului nominalizat”. Drept răspuns la învinuiri, autorii proiectului au declarat în presă că noua conducere a raionului Drochia le pune bețe în roate, le trimite diferite controale și tensionează situaţia, „dorind, inclusiv prin compromiterea fostei conduceri a raionului, să acumuleze capital politic”.

Vladimir Călăraș spune acum că inspectorii Curții de Conturi au constatat neajunsuri de 86 mii de lei legate de construcție, care „purtau caracter tehnic”. Potrivit lui, până la audierea raportului la Chișinău, încălcările au fost înlăturate și „totul a fost achitat până la ultimul bănuț”. „În 2009, când a venit la putere noua alianță, 10 sau 12 consilieri au trimis o scrisoare lungă lui Lupu, Filat, Urechean și Ghimpu, acuzându-mă că am jefuit raionul”, spune Vladimir Călăraș și adaugă că după aceea lucrările au fost verificate timp de câteva luni de către instituțiile de control și Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției. „Există un certificat de inspecție amplu, în baza căruia, în octombrie 2010, Procuratura Anticorupție a emis o ordonanță de neîncepere a urmăririi penale în legătură cu lipsa dovezilor. Atunci am convocat ședința Consiliului Raional, am invitat presa și am citit public toate punctele actului comisiei de cenzori. Așa că am conștiința curată”, explică Vladimir Călăraș.

În declarația sa depusă înainte de alegerile locale, Vladimir Călăraș a indicat pentru ultimii doi ani venitul de la locul de muncă de bază în mărime de aproape 179 mii de lei. Munca prin cumul i-a adus 26,7 mii de lei. Din darea în arendă a proprietății imobile (terenuri agricole în satul Miciurin), candidatul a câstigat 160 de mii de lei. Încă 9950 de lei a obținut în calitate de consilier orășenesc și raional.

Pretendentul la postul de primar a declarat 55,6 ha de pămînt agricol în satul Miciurin, teren intravilan (0,0587 ha), o casă de locuit (173 m. p.), un garaj (20,9 m.p.) și încă două bunuri imobile în Drochia (17,6 și 4,6 m. p.), incluse la categoria „altă avere imobilă”. În declarație este indicat și un apartament (68 m. p.) al soției candidatului, situat în orașul Codru, municipiul Chișinău.

Vladimir Călăraș posedă un automobil BMW 765. A mai indicat în declarație un depozit bancar de 1485 de euro și un cont de card cu aproximativ 2700 de lei pe el.

Actualul primar încheie lista de candidați

Igor Grozavu, candidat din partea Partidului Comuniștilor (PCRM) și actualul primar al Drochiei, va fi ultimul în buletinul de vot, cu nr. 13. S-a născut pe 11 aprilie 1972, în satul Gribova, raionul Drochia. A absolvit Facultatea de Drept, este căsătorit şi are doi copii. În anii ’90 a deținut diferite funcții în gospodăria agricolă din satul natal. La începutul anilor 2000 s-a angajat în cadrul Inspecției Muncii, a ocupat diferite posturi în această structură la Briceni și Drochia, iar în anii 2004-2007 a fost șef adjunct la Inspecţia Muncii. În 2007, Igor Grozavu, candidând din partea PCRM, a câștigat alegerile și a ajuns primar în satul Gribova. Iar în 2011 a câștigat cursa pentru fotoliul de primar al orașului Drochia.

Probleme la întreprinderile municipale

Pe timpul conducerii lui Igor Grozavu, primăria satului Gribova nu s-a aflat în vizorul Curții de Conturi, însă Curtea a controlat gestionarea banilor publici de către administrația orașului Drochia. În raportul Curții de Conturi cu privire la auditul conformităţii administrării fondurilor publice în cadrul întreprinderilor municipale pe anul 2013, auditorii au scos la iveală un șir de nereguli în activitatea întreprinderilor municipale (ÎM), subordonate consiliului orășenesc și Primăriei Drochia. Printre acestea: efectuarea superficială sau neefectuarea inventarierii anuale a proprietății, ceea ce a determinat inexactități în raportarea financiară; neprezentarea de către întreprinderile municipale a rapoartelor financiare către autoritățile orășenești; lipsa disciplinei la calcularea salariilor, premiilor, alocațiilor pentru angajații ÎM; cheltuieli supradimensionate pentru remunerarea muncii în cazul prezenței pierderilor într-un șir de ÎM; neasigurarea unei monitorizări adecvate în timpul efectuării procedurii de insolvabilitate a uneia dintre ÎM și altele.

Pe site-ul Primăriei Drochia se menționează că autoritatea executivă a pregătit și a emis Consiliului local proiecte de decizii prin care se urmărea eliminarea neajunsurilor identificate de Curtea de Conturi.

Primarul oraşului Drochia consideră că problemele în întreprinderile municipale s-au acumulat timp de mai mulți ani până la el: „Acestea au început în anii ’90 pe bază de cumetrism: ai un cumătru – hai să creăm pentru el o ÎM. Și aceasta a crescut ca un bulgăre de zăpadă. Noi, desigur, îndeplinim recomandările Curții de Conturi, dar este dificil să repari ceea ce s-a acumulat timp de 23 de ani”.

Igor Grozavu a candidat de mai multe ori la funcția de deputat pe lista PCRM. În 2009 și 2010 a figurat pe pozițiile 93 și 89, iar în 2014 s-a ridicat până la poziția 68. În iulie 2009, Coaliția pentru alegeri libere și corecte a constatat în raportul său utilizarea resurselor publice: la întâlnirile cu alegătorii, candidații din partea PCRM Zinaida Greceanîi, Ghenadie Morcov și Igor Grozavu au fost însoțiți de reprezentanți ai administrației raionale și de președintele raionului.

Firma uitată și „Moskviciul” soției

Înainte de alegerile locale, Igor Grozavu a declarat un venit de la locul de muncă de bază de 164 293 de lei. Din altă sursă nespecificată a obținut 7402 de lei. A mai indicat proprietatea pe care o deține în comun cu soția: o casă la Drochia cu suprafața de 170 m. p. și un garaj cu suprafața de 24 m. p.

Ca proprietate imobilă a indicat doar un automobil „Moskvici 2141”, însă și acela îi aparține soției. Alte proprietăți cum ar fi conturi bancare, depozite, acțiuni în întreprinderi, hîrtii de valoare ș.a. Igor Grozavu nu indică.

Aproximativ aceleași informații despre proprietate se regăsesc și în declarațiile depuse la Comisia Națională de Integritate. Excepție face un teren intravilan de 6 ari, care nu a fost introdus în declarația de la Consiliul Electoral de Circumscripție. Grozavu a confirmat că are un asemenea teren, cumpărat în 2005, și că pe el construiește casa indicată în declarație.

În Registrul de Stat al persoanelor juridice am identificat o întreprindere individuală „Igor Grozavu”, înregistrată în 1997 în satul Gribova, raionul Drochia. Nu există date despre lichidarea acesteia. „Întreprinderea a fost creată când eram tânăr. Nu a funcționat niciodată, și Inspectoratul Fiscal m-a dat în judecată (cu privire la lichidarea ei), există chiar și decizia judecătoriei, însă eu nu am văzut-o. De fapt, întreprinderea nici nu există”, ne-a asigurat candidatul.

Din declarațiile lui Igor Grozavu cu privire la conflictul de interese pe pagina Comisiei Naționale de Integritate există doar documentul pentru anul 2013. În această declarație el a lăsat spații goale, inclusiv la rubrica „Calitatea de fondator sau de mebru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau partide politice”. Cu toate acestea, în 2012, Grozavu a fost ales în componența Comitetului Central al PCRM – organul care, potrivit statutului formațiunii, conduce activitatea partidului între congrese. Candidatul a comentat această omitere astfel: „Sincer, nu țin minte. Declarația a fost completată de către secretară”.

Candidați cu istorii diferite

Printre cei care s-au înscris în lupta pentru fotoliul de primar al orașului se găsesc alți foști și actuali funcționari publici din Drochia. De exemplu, de la Partidul Liberal Democrat candidează actualul viceprimar Victor Ghilescu, iar de la Partidul Socialiștilor Mihail Moscaliuc, fost viceprimar în Drochia în anii 2007-2011.

Printre puținele femei candidate se găsește președinta organizației teritoriale a „Partidului Nostru”, Nina Cereteu. Originara din raionul Drochia, ea și-a câștigat faimă după plecarea cu scandal de la Ministerul Justiției, unde a lucrat în calitate de consultant în Direcția Organizații Necomerciale. Ea și colega sa, Elena Grițco, au apărut la o conferință de presă a politicianului Renato Usatîi, unde au declarat că asupra lor s-au făcut presiuni din partea ministrului Justiției, Oleg Efrim, care ar fi încercat să le determine să respingă înregistrarea partidului lui Usatîi. O informație publicată pe site-ul politicianului arată că fostele angajate ale Ministerului Justiției „au cerut garanții de securitate din partea lui Renato Usatîi.” Două luni mai tîrziu, Elena Grițco și Nina Cereteu au fost alese vicepreședinte ale noului partid al lui Renato Usatîi „PaRUs”, devenit ulterior Partidul Nostru.

În declarația sa pe venit, Nina Cereteu a completat doar un punct – salariul de la locul de muncă de bază (109,5 mii lei). Potrivit documentului, ea nu are nici un fel de proprietate.

Dintre ceilalți candidați din Drochia, în mod activ își face publicitate antreprenorul și vicepreședintele organizației teritoriale a Partidului Democrat, Gheorghe Climauțan. În declarația sa pe venit este indicată cea mai impresionantă listă de venituri și proprietăți dintre participanții la cursa electorală din acest oraș.

Potrivit canalului TV Drochia, la începutul acestei campanii electorale candidatul la funcția de primar al satului Dominteni, activistul PDM Mihai Focșa, s-a plâns că a fost amenințat și agresat fizic de către Gheorghe Climauțan și paza de corp a acestuia, pentru a-și retrage candidatura. Însuși Gheorghe Climauțan neagă învinuirile, spunând că sunt „bîrfe și murdărie”, care ar proveni de la oponenții politici. Poliția se ocupă de acest caz.

Ruslan Mihalevschi

Lista candidaților pentru funcția de primar al or. Drochia

1. Moltov Igor (candidat independent)

2. Bîrnaz Nicolae (Partidul Național Liberal)

3. Climauțan Gheorghe (Partidul Democrat)

4. Roșca Violeta (Partidul Liberal)

5. Moscaliciuc Mihail (Partidul Socialiștilor din Moldova)

6. Calaraș Vladimir (candidat independent)

7. Cereteu Nina (Partidul Nostru)

8. Ceban Valeriu (candidat independent)

9. Ghilescu Victor (Partudul Liberal Democrat din Moldova)

10. Dobîndă Mihail (Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă)

11. Stamati Ion (Partidul Popular din Moldova)

12. Josanu Vitalie (candidat independent)

13. Grozavu Igor (Partidul Comuniștilor)

 

Igor GrozavuPreluarea textelor de pe pagina www.MoldovaCurata.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.MoldovaCurata.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Aici așteptăm comentariul tău!

Adaugă comentariu

Articole relaționate:

2015

Primarii care şi-au angajat rudele mai râvnesc un manda...

Câţiva primari din ţară care în mandatele anterioare au admis conflicte de interese, au câștigat deja noi mandate în urma alegerilor din 14 iunie, iar alţii aşteaptă turul doi.

21 iunie 2015
1218
2015

Primarul orașului Şoldăneşti, urmărit penal de mai mult...

In cursa electorală pentru fotoliul de primar al orașului Şoldăneşti, localitate cu peste 6 mii de locuitori, s-au lansat 11 persoane. Una dintre ele este actualul primar, Alexandru Tinica, criticat în mandatul trecut de Curtea de Conturi și urmărit penal de procurori. În aceste alegeri, el reprezintă Partidul Liberal Democrat (PLDM). Alături de Alexandru Tinica mai candidează: Nicolae Mândru (Partidul Democrat din Moldova), Ion Cuculescu (Partidul Nostru), Nicolae Roman, (Partidului Naţional Liberal), Leonid Paereli (Partidul Liberal), Igor Popa (Partidul Socialiştilor din Republica Moldova), Nina Florea (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova), Veronica Plămădeală (Blocului Electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova), Oleg Babcineţchi (Partidul “Renaştere"), Oleg Gun (BE Lista Poporului) și Aurel Verdeş, candidat independent.

02 iunie 2015
1719
2015

La Făleşti se vrea dreptate: trei din cei nouă candidaţ...

Primăria oraşului Făleşti îşi aşteaptă conducătorul. Cei nouă bărbaţi candidaţi la funcţia de primar sunt propuşi de partide. Trei dintre ei sunt jurişti, alţi trei - directori de intreprinderi, doi sunt ingineri, iar unul este economist. Cea mai mare luptă este dusă între fracţiunile de stânga: partidul comuniştilor, cel al socialiştilor şi Partidul Nostru.

12 iunie 2015
1534
2015

Dosarul primarului din Cimişlia va fi trimis la Procura...

Actualul primar al oraşului Cimişlia, Gheorghe Răileanu, ar putea fi cercetat penal, deoarece nu şi-a declarat toată averea. CNI a stabilit în şedinţa din 21 mai că alesul local a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii. La rândul său, primarul spune că acţiunile CNI fac parte dintr-un joc politic. Actualul primar candidează la alegerile locale din 14 iunie curent pe lista Partidului Liberal-Democrat din Moldova(PLDM).

22 mai 2015
994
2015

Primăria Călaraşi este dorită doar de partide politice

Ca şi la Ungheni, la Călaraşi lupta pentru fotoliul de primar al oraşului se va da doar între bărbaţi – opt la număr. Nici unul dintre ei nu este candidat independent, toţi sunt reprezentanţi ai partidelor: Nicolae Melnic de la Partidul Democrat din Moldova (PDM); Mihail Croitoru de la Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM); Nicolae Rozembac de la Blocul Electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”; Veaceslav Coşcodan din partea Partidului Popular Creştin Democrat; Petru Cosoi de la Partidul Liberal; Vasile Banari de la Partidul Comuniştilor; Alexandru Dodon de la Partidul Socialiştilor şi Viorel Şişcov  din partea Partidului Popular din Moldova.

26 mai 2015
1404
2015

Pentru oraşul Cimişlia lupta în turul doi se dă între c...

În scrutinul doi al alegerilor locale, pentru primăria oraşului Cimişlia se va "duela" candidatul Blocului Electoral Politic „Platformă Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” şi al Partidului Liberal Democrat (PLDM). Un candidat PLDM a ajuns în turul doi şi în oraşul Soroca, alături de un candidat de la Partidul Socialiştilor (PSRM). Tot un socialist va candida în turul doi şi la Drochia, unde la conducerea oraşului pretinde şi un reprezentant al Partidului Nostru (PN).

25 iunie 2015
1598