Vâna de aur a manualelor școlare și posibilul conflict de interese al fostului ministru Igor Șarov

Investigații 6 ianuarie 2021 11915
Sursa foto: colaj Moldova Curată



ACTUALIZARE LA 12.01.2021: Autoritatea Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu după publicarea acestui articol și va examina dacă pe acest caz va porni un control în privința lui Igor Șarov, referitor la posibila încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese. Despre asta a comunicat, la solicitarea MoldovaCurata.md, responsabila pentru relațiile cu presa la ANI, Maria Dastic.   

Fostul ministru al Educației, Igor Șarov, a fost implicat în cel puțin un conflict de interese pe care nu l-a declarat corespunzător la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Anume, editura familiei sale, „Cartdidact”, a fost autorizată, prin ordin ministerial, în luna august 2020, să scoată de sub tipar două titluri de manuale școlare – de istorie, la care unul dintre autori este Igor Șarov, și de literatură universală, ambele pentru clasa a 11-a. Suma contractelor, încheiate fără procedură de achiziție, se ridică la aproximativ 3 milioane de lei. Deși semnătura fostului ministru nu figurează pe nici unul dintre actele ce vizează editarea și achiziția manualelor, iar ordinul ce autorizează cu „Bun de tipar” editarea manualelor este semnat de un secretar de stat, legislația spune că Igor Șarov ar fi trebuit să declare la ANI acest conflict de interese.

Ministerul reeditează manuale școlare, fără să organizeze concurs pentru edituri

Procesul de achiziție a manualelor școlare pentru mai multe discipline a fost lansat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) încă la începutul anului 2019. Acțiunea are loc conform Regulamentului cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul general, aprobat în 2017 prin Ordinul ministrului de atunci, Corina Fusu.  Documentul prevede că trebuie organizat concurs pentru elaborarea și achiziția manualelor de fiecare dată când sunt operate modificări „la nivelul Curricumului național și au fost introduse discipline/conținuturi noi”.  

Reeditarea manualelor are loc după ce „în anul 2018 a fost aprobat un nou Curriculum pentru școala primară, iar în anul 2019 un nou Curriculum Național pentru gimnaziu și liceu”, ne-a informat actualul secretar de stat la MECC, Natalia Grîu.

În 2019 curriculumul a fost schimbat la 14 discipline școlare, în baza unei decizii a Consiliului Național pentru Curriculum, ordinul fiind semnat la 17 iulie 2019 de fostul  ministru al Educației,  Liliana Nicolaescu-Onofrei.

Potrivit actelor normative în vigoare, aprobarea unui nou curriculum implică organizarea concursurilor pentru elaborarea și tipărirea manualelor. Ministerul însă nu a organizat concursuri, ci, pentru cele mai multe discipline, a decis reeditarea manualelor, adică achiziționarea acestora de la aceiași agenți economici/edituri care le editaseră anterior, pe parcursul mai multor ani.  „Vorbim de un număr mare de manuale. Întrucât reforma curriculară s-a realizat pe principiul continuității, conform prevederilor Regulamentului din 2017, în cazul în care manualul este conform noii curricula în proporție de mai mult de 80%, se poate realiza procedura de evaluare a manualelor în uz și ajustarea acestora. În acest mod se economisește timp semnificativ”, ne-a explicat secretarul de stat Natalia Grîu.

Angela Prisăcaru, angajată a Direcției învățământ general a MECC, ne-a spus, la fel, că Regulamentul din 2017 permite reeditarea, fără concurs, dacă este realizat un studiu de evaluare a calității și vivacității manualelor.

„Regulamentul prevede procedura de organizare a studiului de evaluare a vivacității și calității manualelor școlare. Conform studiului, manualele care au mai mult de 80 % din punctajul maxim posibil acumulat la evaluare pot fi reeditate. Curricula a fost aprobată în 2019, timp era foarte puțin, copiii trebuiau să aibă manuale și noi am luat spre reevaluare, ca să vedem cu ce putem veni mai rapid, pentru că procedura de concurs este una de durată, așa a decis conducerea actuală, să trecem manualele prin studiu, fiindcă curricula nu a fost una modificată din talpă. La unele disciplinele s-a intervenit mai mult, la altele mai puțin”, a menționat Angela Prisăcaru.

Astfel, hotărârea prin care s-a decis ce manuale anume să fie evaluate, adică „trecute prin studiu de evaluare”, a fost luată deja de un alt ministru, Corneliu Popovici, care a preluat conducerea ministerului în noiembrie 2019. Tot el a aprobat, prin ordin, metodologia de evaluare și componența grupurilor de evaluatori. Corneliu Popovici nu a răspuns la invitația noastră de a discuta detalii la acest subiect.

În continuare, aflăm de la Natalia Grîu, dar și dintr-un comunicat de presă al MECC, au fost create 89 grupuri de lucru a câte 5 evaluatori. „În total au fost implicați 189 experți. Totodată, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a studiului de evaluare a vivacității și calității manualelor școlare, la evaluarea manualelor au participat circa 15000 de cadre didactice din teritoriu, 8137 elevi și 10978 părinți. Urmare realizării studiului de evaluare a vivacității și calității manualelor școlare, în anul 2020 au fost aprobate pentru reeditate 48 de titluri de manuale școlare, celelalte urmau a fi înaintate pentru concurs”, ne-a informat Natalia Grîu.

Manualul semnat de ministru, retipărit la editura familiei

Printre manualele care au nimerit în lista celor ce urmau să fie reeditate este și Istoria românilor și universală pentru clasa a 11-a, autori - Nicolae Chicuș, Igor Șarov, Igor Ojog, Pavel Cerbușca, Virgil Pîslariuc, Maia Dobzeu și Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, produs al editurii „Cartdidact”. Editura a fost fondată în anul 1995 de către istoricii Igor Șarov și Igor Ojog. În anul 2016, când Igor Șarov lucra deja la MECC, cota de 50% din SRL „Cartdidact” a trecut la fiul său, Roman Șarov. Astfel, acum fondatori ai acestei edituri, care între timp și-a extins genurile de activitate, devenind și furnizor de mobilier școlar și alte bunuri, sunt Igor Ojog și Roman Șarov.

Posibil conflict de interese?

Conținutul revizuit al manualului de Istoria românilor și universală pentru clasa a 11-a, elaborat de „Cartdidact”, a fost declarat drept „Bun de tipar” de către comisia de evaluare. Astfel, la 24 august 2020 ministrul Igor Șarov a emis Ordinul nr. 849, dar care a fost semnat de secretarul de stat Andrei Chistol, prin care autorizează editarea acestui manual la editura „Cartdidact”, a manualului de literatură universală pentru clasa 11-a, la aceeași editură, și a altor 5 titluri de manuale, la alte edituri.

Astfel, ministerul a atribuit editurii „Cartdidact”, în urma unei proceduri de „negociere fără publicarea unui anunț de participare”, adică fără concurs, un contract de 2 144 032 lei pentru editarea și achiziționarea celor două titluri de manuale, și unul de 671 579 de lei, pentru manualul de literatură universală, clasa 11-a (în limba rusă).

Grupul de lucru care a atribuit contractele au fost conduse de secretarul de stat Natalia Grîu și din el au făcut parte angajați ai ministerului, nu și ministrul. Contractele au fost încheiate tot de Natalia Grîu, deși de pe decizia de atribuire a contractului de peste 2 milioane de lei semnătura ei, în mod ciudat, lipsește.

De ce ordinul „Bun de tipar” a fost semnat de secretarul de stat Andrei Chistol?

Potrivit fostului ministru Igor Șarov, anume Andrei Chistol a fost împuternicit, prin ordinul ministrului și în conformitate cu Legea contabilității și a unui ordin din anul 2015 al Ministerului Finanțelor, să semneze cu prima semnătură documentele financiare ale MECC. „Potrivit prevederilor Ordinului nr. 303/2020 (ordin al MECC – n.n.), drepturile și răspunderea pentru corectitudinea întocmirii și semnării documentelor financiare în strictă rigurozitate cu prevederile cadrului legislativ i-a revenit dlui Chistol Andrei, Secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Totodată, după cum vedeți din document, ordinul a fost avizat de toți funcționarii MECC responsabil de acest proces, inclusiv de către dna Grîu”, a precizat Igor Șarov pentru Moldova Curată.

Comentariul lui Igor Șarov:

„În perioada aflării mele la MECC, activitățile legate de evaluarea și editarea manualelor școlare au fost în grija celor 2 secretari de stat, Andrei Chistol, secretar de stat în domeniul culturii și Natalia Grîu, secretar de stat în domeniul educației.

Totodată, pentru că nu a fost organizat concurs de manuale școlare, ci au fost reeditări, grupul de achiziții nu a trebuit să aleagă operatorul economic. Negocierile au fost realizate cu editurile care au editat aceste manuale în urma precedentului concurs. În acest an, Editura „Cartdidact” a reeditat 2 titluri, ambele cu traducere, în comparație cu alte edituri care au avut un număr mai impunător de titluri. Pentru informare și comparare:

·       Editura Prut Internațional – 14 titluri (dintre care, 5 titluri cu traducere)

·       Editura Știința – 11 titluri (dintre care, 8 titluri cu traducere)

·       Editura ARC – 8 titluri (dintre care, 5 titluri cu traducere)

·       Editura Cartier – 7 titluri (dintre care, 1 titlu cu traducere)

·       Editura Litera AVN – 3 titluri (dintre care, 3 titluri cu traducere)

·       Editura Lumina – 3 titluri (dintre care, 2 titluri cu traducere)

·       Editura  Cartdidact – 2 titluri (ambele cu traducere)

·       Editura  Editerra Prim – 1 titlu (cu traducere);

·       Editura  Bons Offices – 1 titlu (cu traducere)”.

 

ANI: „Declarații privind conflictul de interese real din partea dlui Igor Șarov nu au venit în adresa ANI”

Am verificat la Autoritatea Națională de Integritate dacă Igor Șarov, în calitate de ministru, ar fi trebuit să anunțe ANI despre faptul că la semnarea ordinului (nr. 849) care autoriza editarea manualului său la editura familiei sale el se afla într-un conflict de interese real.

Iată răspunsul ANI:

„Potrivit art. 12 alin. (7) din Legea пr. 133 din 17 iunie 2016, privind dесlаrаrеа averii și а intеrеsеlоr personale, «Președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Раrlаmеntului, Prim-ministrul, membrii Guvеrnului, Procurorul Gепеrаl, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Аdunării Populare а Unității teritoriale аutоnоmе Găgăuzia, președinții de rаiоаnе, consilierii locali, primarii și alți соnduсătоri ai organizațiilor publice sunt obligați să informeze autoritatea Nаțiоnаlă de Integritate imediat, dar nu mаi tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de intеrеsе real în care se află, în mоdul stabilit la аlin. (5)». Subiectul declarării poate sоluțiоnа соnfliсtul de intеrеsе real în care se аflă prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului admiпistrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unеi decizii sau luarea deciziei/votare, informând toate părțile vizate de decizia rеsресtivă în privința măsurilor luate pentru а proteja corectitudinea procesului de luаrе а deciziilor.

În acest context, legat de speța comunicată, саrеva declarații privind conflictul de interese real din раrtеа dlui Igor Șarov nu au parvenit în adresa Autorității Naționale de Integritate”.

Expert anticorupție: Conflictul de interese trebuia declarat

Solicitată de Moldova Curată, experta anticorupție Mariana Kalughin, susține, la fel ca ANI, că Igor Șarov ar fi trebuit, în acest caz, să urmeze procedura prescrisă de Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale: „În temeiul art. 12 alin. (7) din legea citată, Igor Șarov era obligat să informeze ANI imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre situația de conflict de interese real în care se află. La rândul ei, ANI, în condițiile art. 12 alin. (8) și art. 13 alin. (8) din același act, trebuia să înregistreze declarația și să soluționeze conflictul de interese în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia”. 

„Cartdidact” și „Lexon-Prim”, firme prietene

Manualul de istorie pentru clasa a 11-a, reeditat, a ajuns deja în școli și este folosit de elevi. În căsuța tehnică este scris că acesta e un produs al „Cartdidact”, iar între paranteze – „Lexon-Prim”, care este o altă editură, mai mică, fondată tot de un istoric, Eduard Potânga.

„Nici nu am știut că acolo este și numele «Lexon Prim». Am aflat acum de la Dvs. Noi am prestat pentru «Cartdidact» servicii de design, de redactare tehnică a imaginilor, am avut o colaborare, dar că ne-au pus în căsuța tehnică nu am știut, suntem onorați, probabil au vrut să ne facă și nouă publicitate. Noi suntem o editură mică. Nu avem manuale, dar designerii noștri au cooperat cu editura, că ei nu reușeau”, ne-a declarat Eduard Potânga.

Sancționați de Consiliul Concurenței

Numele ambelor firme, „Cartdidact” și „Lexon Prim”, figurează într-o decizie din 2012 a Consiliului Concurenței, care a constatat că acestea au încălcat art. 7 din Legea cu privire la protecția concurenței, anume „participarea cu oferte trucate la licitaţii sau la alte forme de concurs de oferte. La Consiliul Concurenței s-a plâns Universitatea de Medicină, care a constatat că, la unul dintre concursurile de achiziții, „Lexon-Prim” și „Cartdidact” au depus oferte de prețuri aproape similare, iar actele depuse erau semnate de același contabil, la unul dintre concursurile de achiziții.

La audierile de la Consiliul Concurenței, ambii manageri ai celor două firme, au declarat că unele prețuri coincid, deoarece ambele scot materialele la aceeași tipografie. SA „Reclama”, la care „Cartdidact” deține pachetul majoritar.

MoldovaCurata.md a scris anterior că în ultimii ani „Cartididact” SRL, care prestează, între timp, și servicii de furnizare a mobilei și echipamentului pentru școli, câștigă frecvent contracte de achiziții publice la instituțiile de învățământ din țară sau la direcțiile de învățământ. În cazul uneia dintre achiziții, la un liceu din Orhei, rezultatul concursului a fost contestat, petiționarul invocând un conflict de interese în care se afla Igor Șarov. Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a anulat acel concurs și a sesizat atunci ANI, încă aceasta nu a inițiat nici un control. L-am căutat și pe directorul „Cartdidact”, Igor Ojog, dar nu ne-a răspuns nici la telefon, nici la email.

CNA a expertizat procedurile de achiziție a manualelor și a depistat riscuri mari de corupție

Din bugetul de stat pleacă periodic milioane de lei spre editurile care au „ocupat” nișa manualelor școlare. Numai prin procedura de achiziții lansată în martie 2019, urmau să fie procurate manuale în sumă de 27 milioane de lei.

În anul 2021 procesul de achiziție a manualelor, reieșind din noul curricumul, va continua. Potrivit secretarului de stat la MECC, Natalia Grîu, în anul 2021 urmează să fie supuse studiului de evaluare a vivacității și calității alte 37 de titluri de manuale școlare, iar în 2022 – 21 de  titluri.

În luna martie 2020 Centrul Național Anticorupție a publicat un raport de analiză a riscurilor de corupție în procedurile de evaluare, selectare și achiziționare a manualelor școlare, realizată la cererea fostului prim-ministru Ion Chicu.

Experții CNA au găsit o serie de lacune și prevederi confuze în actele normative, care permit comiterea abuzurilor. „Au fost înregistrate lacune la capitolul care vizează realizarea procedurii de evaluare a ofertelor de manuale şcolare, desfășurată în anul 2019, fapt care generează suspiciuni/riscuri privind corectitudinea aprecierii calității acestor evaluări şi imparțialitatea unor evaluatori. Astfel, pe lângă faptul că actualmente nu există o bază de date a membrilor comisiilor de evaluare, se atestă că Ministerul nu şi-a elaborat procedura/criterii de selectare a membrilor comisiilor de evaluare pentru sesiunea de examinare a ofertelor de manuale şcolare. În aceste circumstanțe, persistă riscul ca procedura de selectare a membrilor comisiilor de evaluare realizată în anul 2019 să fi fost viciată, iar modul de selectare a experților, eventual putea fi prejudiciat, inclusiv bazat pe unele criterii discreționare, în funcţie de anumite interese”, este una dintre concluziile Raportului CNA.

De asemenea, autorii Raportului au analizat și câteva proceduri de achiziții a manualelor, organizate de MECC în anul 2019. Astfel, ei au notat că în dosarul de concurs pentru o achiziție făcută la 12 aprilie 2019 nu s-au regăsit declarațiile de imparțialitate şi confidențialitate ale 4 membri ai grupului de lucru: „Totodată, în cadrul unei analize strategice au fost identificate legături între factorii de decizie a 5 edituri, persistând riscul înțelegerii de tip cartel între ofertanți. Suplimentar, necesită de menționat că comisiile de evaluare a calității mostrelor de manuale au fost instituite ulterior deschiderii ofertelor (circa după o lună jumate), nefiind confirmată integritatea păstrării acestora, fapt ce denotă riscul accesului nerestricționat şi manipularea ulterioară cu informațiile obținute”.

UPDATE 6.01.2021: După publicarea materialului, fostul ministrul al Educației, Corneliu Popovici, care a deținut funcția timp de câteva luni din 2019 și din 2020, înainte de Igor Șarov, ne-a expediat următorul mesaj: „La preluarea mandatului am constatat un haos total în procedura de editare a manualelor. Anual se cheltuie zeci de milioane de lei pentru manuale, dar în MECC nu exista cel puțin o persoană care să fie responsabilă de acest proces. Nimeni nu purta responsabilitate pentru recepționarea manualelor (calitate, corespundere cerintelor inclusiv sanitare etc.). Peste 70% din piața este deținută de 3 edituri. Eu am cerut implicarea CNA care a elaborat raportul pe care il menționați. Am demis conducerea Fondului manuale. Am creat un consiliu care să monitorizeze procesul. Am adoptat metodologia - era nevoie de reguli clare. Am întreprins și alte masuri pentru a transparentiza procedura de editare a manualelor. Acțiunile intreprinse au generat o reacție foarte dură și agresivă din partea gruparilor care controlează aceste scheme de zeci de miloane. Cu părere de rău, odată cu plecarea mea, lucrurile au revenit la situația de până la noiembrie 2019”.

Viorica Zaharia

Această investigație apare cu suportul Fundației Soros Moldova. Fundația nu intervine în politica editorială a redacției.



Preluarea textelor de pe pagina www.MoldovaCurata.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.MoldovaCurata.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentarii:

Valentina Borta 11/01/2021

Sunt profesor de istorie. La treapta liceal cel mai reușit manual este cel pentru CL. a XI. Este un manual care se reevaluează a doua oara. Da,a fost îmbunătățit, dar ma interesează de ce n-a fost reevaluat manualul integrat pentru CL. 10, autor Corneliu Popovici, care este o adevărată bătaie de joc de conținuturile ce țin de istoria românilor? De ce nu a fost reevaluat manualul pentru CL. a X, care este atât de generalizat ca este imposibil sa susții bac-ul doar în baza lui și elevii sunt nevoiți sa precaute alte surse... După câte înțeleg interese sunt și au fost atât la concursul manualelor cât și la reeditare...

Adaugă comentariu

Articole relaționate:

2021

Vulpile turbate, „problema majoră”  a moldovenilor

05 aprilie 2021
3244
2021

Cum să dobândești un teren public, fiind primar, dar să...

29 martie 2021
2911
2021

Un stadion din Cahul a fost modernizat cu peste 10 mili...

26 octombrie 2021
4017
2021

Viteză pandemică: Găgăuzia a alocat acum un an peste 5...

13 aprilie 2021
2318
2021

Firma unde a activat soțul Valentinei Buliga a câștigat...

31 august 2021
2654
2021

Lux pe patru roți. În pandemie, unele primării și consi...

O parte din aceste cumpărături fuseseră planificate în buget, altele însă au fost făcute din economii.

31 martie 2021
2924