Integritatea autorităţilor naţionale este o precondiţie a reuşitei în implementarea Acordului de Asociere

Arhiva 25 iulie 2014 1198

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, ratificat de Parlamentul de la Chişinău la 2 iulie 2014,  reprezintă un document complex, care vizează domenii esenţiale şi conţine prevederi importante referitoare la:- dialogul politic şi reformele;
- cooperarea în domeniul politicii externe şi de securitate;
- libertate, securitate şi justiţie;
- cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare sectoriale;
- comerţul şi aspectele legate de comerţ;
- asistenţa financiară şi dispoziţii antifraudă.

Documentul conţine şi prevederi referitoare la prevenirea şi combaterea corupţiei, motiv pentru care asigurarea integrităţii sectorului public se înscrie cert printre eventualele beneficii.

Angajamentul de a preveni şi combate corupţia, nuanţat în preambulul Acordului, este unul care ghidează întreg documentul, insistîndu-se asupra lui ca asupra unui factor-cheie în dezvoltarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi UE. În acelaşi sens, dezvoltarea proiectelor de interes comun ce vizează prevenirea şi combaterea corupţiei constituie unul din principiile de bază pe care se bazează Acordul.

În partea referitoare la dialogul politic şi reformele şi la cooperarea în domeniul politicii externe şi de securitate, părţile se angajează să coopereze în:

- dezvoltarea, consolidarea şi sporirea stabilităţii şi eficacităţii instituţiilor democratice şi statului de drept;
- asigurarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale;
- realizarea în continuare a progresului în reformarea sistemului judiciar şi a cadrului legal, astfel încît să fie asigurată independenţa sistemului judiciar, să fie consolidată capacitatea administrativă a acestuia şi să fie garantată imparţialitatea şi eficacitatea organelor de drept;
- continuarea reformei administraţiei publice şi în dezvoltarea unui serviciu public responsabil, eficient, transparent şi profesionist;
-asigurarea eficacităţii în lupta împotriva corupţiei, în particular în vederea sporirii cooperării internaţionale în combaterea corupţiei şi asigurarea implementării efective a instrumentelor legale internaţionale relevante.

În partea ce se referă la libertate, securitate şi justiţie, potrivit art. 16 din Acord, părţile urmează să coopereze în prevenirea şi combaterea tuturor formelor de activităţi criminale şi ilegale, organizate sau de alt gen, inclusiv a celor cu caracter transnaţional. În lista acestora din urmă figurează contrabanda, traficul de fiinţe umane, activităţile economice şi financiare ilegale (fraudele fiscale şi fraudele legate de achiziţiile publice), fraudele legate de asistenţa financiară şi comise în proiectele finanţate de donatorii internaţionali, abuzul de funcţii şi influenţă, falsificarea de documente şi depunerea declaraţiilor false. La fel, părţile se angajează să consolideze cooperarea bilaterală, regională şi internaţională între organele de drept, inclusiv dintre Europol şi autorităţile relevante ale RM. În acelaşi sens, Republica Moldova urmează să implementeze în mod efectiv standardele internaţionale, în particular cele prevăzute în Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (UNTOC) din anul 2000 şi în cele trei Protocoale ale acesteia, Convenţia ONU împotriva corupţiei din anul 2003 şi în instrumentele relevante ale Consiliului Europei cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.

Cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare sectoriale constituie o parte impunătoare a Acordului. În acest context, esenţiale pentru asigurarea integrităţii sectorului public ar fi prevederile ce ţin de managementul finanţelor publice (politica bugetară, controlul intern, inspecţia financiară şi auditul extern). Republica Moldova, potrivit art. 50, se angajează să lupte cu fraudele şi corupţia, părţile urmînd să coopereze, de asemenea, în:

- schimbul de informaţie, experienţă şi bune practici;
- îmbunătăţirea metodelor pentru combaterea şi prevenirea fraudelor şi corupţiei, incluzînd cooperarea între organele administrative relevante;
- asigurarea cooperării efective cu instituţiile şi organele UE relevante, în cazul controalelor la faţa locului, inspecţiei şi auditelor legate de managementul şi controlul fondurilor UE, în conformitate cu regulile şi procedurile relevante.

În egală măsură, în vederea asigurării integrităţii sectorului public, sunt importante prevederile ce ţin de achiziţiile publice, înserate în capitolele ce ţin de comerţ şi aspectele legate de comerţ.  Acordul abordează accesul reciproc la pieţele de achiziţii publice pe baza principiului de tratament naţional la nivel naţional, regional şi local pentru contractele publice şi concesionările în sectorul public, precum şi în sectorul serviciilor de utilităţi publice. Documentul prevede apropierea treptată a legislaţiei privind achiziţiile publice din Republica Moldova de Acquis-ul comunitar, însoţită de reforma instituţională şi crearea unui sistem eficace de achiziţii. În acelaşi sens, importante sunt şi prevederile referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice, folosind proceduri transparente şi imparţiale, care previn practicile de corupţie.

Astfel, la general, Acordul oferă Republicii Mooldova oportunităţi importante de a spori integritatea sectorului public.

Bineînţeles, în contextul eventualei asistenţe financiare, integritatea autorităţilor naţionale este o precondiţie a reuşitei Republicii Moldova în implementarea Acordului. Absolut important este să se vegheze asupra aplicării dispoziţiilor antifraudă şi de control. La general, părţile se angajează să ia măsuri eficiente pentru prevenirea şi combaterea fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale, inclusiv prin mijloace de asistenţă administrativă şi judiciară reciprocă în domeniile care cad sub incidenţa Acordului. În acest sens, potrivit art. 424, autorităţile din Republica Moldova urmează se verifice cu regularitate dacă operaţiunile finanţate din fonduri UE au fost executate corespunzător şi să ia toate măsurile pentru a preveni neregulile sau fraudele. La fel, autorităţile din Republica Moldova urmează să ia toate măsurile pentru a preveni orice practici de corupţie activă sau pasivă şi pentru a exclude conflictul de interese la fiecare etapă a procedurilor referitoare la folosirea fondurilor UE. Autorităţile din vor avea obligaţia să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile de prevenire luate. La rîndul său, Comisia Europeană va avea dreptul de a obţine dovezi că procedurile privind achiziţiile publice şi granturile respectă principiile transparenţei, tratamentului egal şi nediscriminatoriu, previn orice conflict de interese, oferă garanţii echivalente standardelor acceptate pe plan internaţional şi asigură respectarea dispoziţiilor privind buna gestiune financiară. În acest scop, autorităţile competente din Republica Moldova vor trebui să furnizeze Comisiei Europene toate informaţiile legate de utilizarea fondurilor UE şi să-i comunice fără întârziere orice modificare semnificativă a procedurilor sau a sistemelor lor. La fel, în temeiul art. 425, autorităţile urmează să asigure cercetarea şi urmărirea penală a cazurilor presupuse şi reale de fraudă, corupţie sau orice altă neregulă, inclusiv conflict de interese, depistate în urma controalelor naţionale sau ale UE. În conformitate cu art. 426, autorităţile din Republica Moldova vor fi obligate să transmită Comisiei Europene fără întârziere orice informaţie care le va deveni cunoscută referitoare la neregulile enumerate în articolul precedent. De asemenea, autorităţile vor trebui să raporteze cu privire la toate măsurile luate în legătură cu faptele comunicate, iar UE va putea să insiste asupra dispoziţiilor Acordului referitoare la audituri, controale la faţa locului, măsuri şi sancţiuni administrative, recuperare.

Mariana Kalughin,
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei,
expertă asociată la Transparency Internaţional MoldovaPreluarea textelor de pe pagina www.MoldovaCurata.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.MoldovaCurata.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Aici așteptăm comentariul tău!

Adaugă comentariu

Articole relaționate:

Arhiva

Nemulţumiri la Primăria Chetrosu după organizarea unui...

Săptămâna trecută, în cadrul Primăriei Chetrosu din raionul Drochia s-a desfăşurat un concurs public de angajare a secretarului consiliului local. Moldova Curată a primit o sesizare prin care un cititor ne-a informat că persoana care a câştigat concursul nu ar avea studii juridice sau în domeniul administraţiei publice locale, aşa cum prevede legea.

17 mai 2016
815
Arhiva

Membrii CNI despre averile lor verificate de deputaţi:...

Toţi cei cinci membri ai Comisiei Naţionale de Integritate (CNI) deţin bunuri nedeclarate, se arată într-un raport al unei comisiei parlamentare speciale, mandatată să verifice declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale acestora. La rândul lor, membrii CNI au declarat pentru portalul „Moldova Curată” că la mijloc este doar o eroare şi că anterior au oferit deputaţilor explicaţii privind conturile bancare sau maşinile nedeclarate, care ar figura pe numele lor.

09 octombrie 2014
771
Arhiva

Deputatul Vladimir Hotineanu, acuzat de malpraxis

Vladimir Hotineanu, fostul ministru al Sănătății și actual deputat, este acuzat de malpraxis și de intenție de a face contrabandă cu spirt în regiunea transnistreană. Acuzațiile vin din partea președintelui Asociației „Moldova Mea”, Fiodor Ghelici. Hotineanu respinge învinuirile.

30 septembrie 2013
1232
Arhiva

Inventariere cu bătaie la Primăria din Ciuciuleni?

Directoarea Casei de Cultură din satul Ciuciuleni, raionul Hânceşti, este acum internată la Spitalul de Urgenţă din municipiul Chişinău. Femeia susţine că a fost îmbrâncită de către primarul Gheorghe Grigoraş, a căzut, s-a lovit la cap, şi s-a ales cu o comoţie cerebrală. Primarul însă spune că directoarea ar simula totul.

30 martie 2016
946
Arhiva

Cadouri declarate de funcționari: cană din piatră de ja...

Dintre cele 16 ministere din componența Guvernului, doar 5 au anunțat, solicitate de Moldova Curată, că au înscrise câteva obiecte în registrele cadourilor simbolice. Toate au confirmat că au deschise asemenea registre, așa cum obligă Hotărârea Guvernului nr. 134 din 22 februarie 2013, însă în majoritatea cazurilor acestea sunt goale. Expertul anticorupție Galina Bostan spune că acest lucru s-ar putea explica prin faptul că funcționarii au o înțelegere greșită în privința obligativității declarării cadourilor și ar putea crede că trebuie să le declare doar pe cele primite atunci când se află în componenţa delegațiilor oficiale.

04 aprilie 2014
1157
Arhiva

Raionul Briceni, condus de un fost şef de vamă

În urma alegerilor din vara anului curent, preşedinte al raionului Briceni a fost ales democratul Mihail Gnatiuc, fost primar de Briceni. Acesta a candidat la ultimele alegeri locale pentru un nou mandat de primar, dar a pierdut în faţa reprezentantului PSRM. Ucrainean  de naţionalitate, Gnatiuc s-a născut în Iacutia în 1956, unde au fost deportaţi părinţii săi. A absolvit facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova, după care s-a stabilit cu traiul la Briceni. A activat în calitate de şef al birourilor vamale Briceni și Ocniţa şi la Aeroportul Chişinău. În 2011 a fost ales primar de Briceni. Noul preşedinte de raion susţine că nu are decât o casă de locuit, nu deține afaceri şi nici măcar maşini personale.

27 octombrie 2015
1214