Ziarul Cuvântul: Legea, justiţia şi primarul

Arhiva 3 februarie 2015 426
Imagine simbol

În articolul “Revocarea primarilor între lege şi realitate", publicat în ziarul regional "Cuvântul", era descrisă şi istoria privind revocarea primarului de Ignăţei Ion Balan. Amintim că procedura a fost iniţiată de către Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat, care a depus la Judecătoria Rezina cererea de revocare a mandatului primarului de Ignăţei Ion Balan. Instanţa a satisfăcut cererea reclamanţilor printr-o decizie adoptată la 30 decembrie 2013. Pârâtul a atacat hotărârea instanţei de fond la Curtea de Apel Chişinău, care peste nouă luni (!?), la 11 septembrie 2014, a calificat recursul lui Ion Balan drept neîntemeiat, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă lăsând în vigoare verdictul primei instanţe.La momentul publicării articolului “Revocarea primarilor între lege şi realitate”, un consilier de Ignăţei, care a solicitat anonimatul, considera că procesul judiciar în mod intenţionat a fost întins aproape un an şi jumătate, ca să se ajungă în pragul noilor alegeri, când însăşi acţiunea de revocare a primarului îşi pierde sensul.

Imagine simbol

Cine trebuie să execute hotărârea instanţei?

Consilierul ne-a spus că a ajuns la această concluzie, analizând mai multe lucruri. Conform hotărârii definitive şi irevocabile a Curţii de Apel Chişinău din 11 septembrie 2014, Ion Balan urma să fie suspendat din funcţie încă în septembrie 2014. Dar la Ignăţei au aflat despre decizia Curţii de Apel numai la 16 decembrie 2014 (!?), dintr-o scrisoare a Judecătoriei Rezina adresată consiliului local (!?), în care se menţionează: ”Judecătoria Rezina, vă expediază copia hotărârii nr. 3-28/13 din 20.12.2013 privind revocarea din funcţia de primar al primăriei satului Ignăţei, raionul Rezina, în privinţa lui Ion Balan, devenită definitivă prin decizia Curţii de Apel m. Chişinău la 11.09.2014, pentru punerea în executare. Rugăm să comunicaţi instanţei despre executarea hotărârii".

La Ignăţei aşa şi nu au înţeles cine trebuie să execute hotărârea judecăţii: Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat care a iniţiat procesul? Judecătoria, prin intermediul executorilor judecătoreşti? Procuratura? Consiliul Local?

Câţiva consilieri de Ignăţei, din propria iniţiativă, au încercat să convoace şedinţa consiliului, ca să discute problema, dar aşa şi nu au reuşit să adune cvorumul necesar. Între timp, Ion Balan continuă să exercite funcţiile de care a fost privat de judecată şi să primească salariul de primar.

Legea prevede proceduri clare de revocare

Solicitată să comenteze cazul dat, Mariana Kalughin, expertă a Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, a remarcat: „în condiţiile art. 32 din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000, instanţa de contencios administrativ, care a adoptat hotărârea în fond, în termen de 3 zile de la data la care hotărârea devine irevocabilă, trimite o copie a acesteia pârâtului pentru executare şi alta - instanţei de drept comun de la sediul pârâtului pentru controlul executării hotărârii şi, în caz de necesitate, pentru executare silită. Hotărârea se execută în termenul stabilit în dispozitivul ei, iar în cazul în care termenul nu este stipulat - în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea devine irevocabilă. În cazul neexecutării în termen a hotărârii, conducătorul autorităţii publice în a cărei sarcină a fost pusă executarea acesteia poate fi tras la răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei.

În speţă, hotărârea este executorie de la data pronunţării. Or, în  sensul art. 1 din Codul electoral, prin revocare se înţelege retragerea de către instanţa de judecată a mandatului persoanei care ocupa o funcţie publică eligibilă. Evident, primarul revocat nu mai este în drept să-şi exercite funcţiile de la data revocării.

De altfel, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului până la data validării următorului mandat de primar, cu excepţia cazurilor când mandatul încetează înainte de termen, inclusiv în caz de incompatibilitate a funcţiei, cum s-a întâmplat cu primarul de Ignăţei.

Potrivit art. 34 din legea menţionată, în cazul încetării înainte de termen a mandatului, ca şi în cazul suspendării din funcţie a primarului, interimatul se asigură de drept de către un viceprimar. Dacă viceprimarul, din motive obiective, refuză interimatul funcţiei de primar sau dacă primarul şi viceprimarul sunt suspendaţi din funcţie concomitent sau aceste funcţii devin vacante, consiliul local trebuie să împuternicească, în termen de 5 zile, o altă persoană să exercite temporar atribuţiile primarului.

Referitor la zădărnicirea convocării şedinţelor consiliului, faptul ar putea aduce la dizolvarea acestuia. În primul rând, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea privind administraţia publică locală, consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 3 luni. În al doilea rând, în conformitate cu art. 25 din legea precitată, consiliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor.

Conform prevederilor art. 139 alin. (2) din Codul electoral, dacă vacanţa funcţiei de primar a apărut în ultimul an înainte de expirarea mandatului, alegeri noi pentru funcţia de primar nu se organizează. Oricum, până la validarea mandatului primarului succesor, interimatul funcţiei de primar nu poate fi exercitat de primarul căruia i s-a retras mandatul”, a punctat experta Mariana Kalughin.

Tudor Iaşcenco

Notă:

Atât ziarul regional Cuvântul cât şi Moldova Curată a mediatizat cazul primarului din Ignăţei. Alesul local a admis un conflict de interese, achiziţionând produse alimentare pentru grădiniţa de copii din localitate, prin intermediul întreprinderii Î.I. „Ion Balan”, care aparţine familiei acestuia. Menţionăm că şefa grădiniţei este Natalia Balan, soţia primarului.

Întrebat dacă după emiterea deciziei Curţii de Apel Chişinău privind revocarea din funcţia de primar, acesta îşi mai exercită atribuţiile de primar, aşa cum menţionează consilierul care a solicitat anonimatul, Ion Balan a declarat că el nu mai emite dispoziţii şi nu mai primeşte salariul de funcţie. “Merg din când în când la primărie, deoarece nimeni nu deţine interimatul. Nu au reuşit consilierii să se întrunească deoarece nu a fost cvorum”, a explicat Ion Balan.Preluarea textelor de pe pagina www.MoldovaCurata.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.MoldovaCurata.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Aici așteptăm comentariul tău!

Adaugă comentariu

Articole relaționate:

Arhiva

Bilanţ: CNI a iniţiat 112 controale în 2013

În anul curent, Comisia Naţională de Integritate a pornit controlul pe numele a 112 persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale. Datele respective au fost expuse de către Anatolie Donciu, preşedintele CNI, în cadrul evenimentului Ziua uşilor deschise, organizat la 19 decembrie în incinta instituţiei.

20 decembrie 2013
386
Arhiva

Șefa Trezoreriei de la Cantemir și-a depus mandatul de...

Încă un funcționar public și-a depus mandatul de consilier local, după ce a fost verificat de Comisia Națională de Integritate (CNI). Este vorba despre Tatiana Verdeș, fost șef-adjunct al Inspectoratului Fiscal Teritorial Cantemir, care deține în prezent funcția de șefă la Direcția Trezoreria Teritorială din Cantemir. Funcționara era până în prezent și consilier raional din partea Partidului Liberal Democrat, însă și-a depus mandatul după ce CNI a inițiat un control pe numele ei pentru incompatibilitate de funcții. Anterior, alți câțiva consilieri din diferite raioane au renunțat la mandate în favoarea funcțiilor publice în urma deciziilor CNI.

29 iunie 2016
309
Arhiva

Dispersarea competenţelor de testare a integrităţii pro...

Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) a elaborat recent un proiect de lege pentru modificarea unui şir de acte legislative (Legea privind testarea integrităţii profesionale, Legea privind prevenirea şi combaterea corupţiei, Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public, Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie etc.) cu scopul de a înlătura neconcordanţele dintre Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale cu alte legi. Adiţional, autorii au argumentat că acest proiect derivă şi din necesitatea implementării unor acţiuni din Strategia Naţională Anticorupţie.

24 iulie 2014
325
Arhiva

Profil candidat: Sergiu Groza

Integritate în activitatea politică

05 februarie 2019
714